www/fry happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt кольца пандоры

CVSROOT: /web/www
Module name: www
Changes by: Rob Myers <robmyers> 09/01/14 19:34:34
Modified files:
fry : happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt
Log message:
Improved bulgarian translation
CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt 9 Jan 2009 21:17:40 -0000 1.1
+++ happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt 14 Jan 2009 19:34:30 -0000 1.2
@@ -4,49 +4,50 @@
2
00:00:02,000 --> 00:00:05,999
-Обичам ги, още от момента, когато
-вече можех да си позволя свой собствен
+Харесвам ги още от времето, когато
+можех да си позволя да имам собствен
3
00:00:06,000 --> 00:00:08,999
-в началото на съвременната компютърна ера
+във времето, което е началото на
+съвременната компютърна ера
4
00:00:09,000 --> 00:00:10,999
-80-те години.
+осемдесетте години на двадесети век.
5
00:00:11,000 --> 00:00:13,999
-Имал съм много и различни комютри
+Притежавал съм голямо количество
разнообразни видове компютри
6
00:00:14,000 --> 00:00:16,999
-и съм изразявал, публично, лоялност към
този или онзи вид.
+и съм изразявал публично предпочитания
към определени видове.
7
00:00:17,000 --> 00:00:23,999
-Но скоро, обърнах внимание, както и много
други хора,
-на цялата тази работа със свободния
софтуер (Free Software).
+Но напоследък съм повлиян, както и много
други
+хора, от цялата тази работа със свободния
софтуер.
8
00:00:24,000 --> 00:00:25,999
-Има много неяснота, какво точно означава
това
+Съществува голяма неяснота какво означава
това,
9
00:00:26,000 --> 00:00:27,999
-и бих искал да помогна в разяснението
+и бих искал да помогна като я разясня,
10
00:00:28,000 --> 00:00:30,999
-защото тази година е празнична,
+защото тази година е празнична
11
00:00:31,000 --> 00:00:33,999
-и искам да помогна на всички да я
празнуваме
+и искам да помогна на всички ни да я
отпразнуваме,
12
00:00:34,000 --> 00:00:35,999
-и да очакмаме с нетърпение бъдещето на
свободния софтуер.
+и да очакваме с нетърпение бъдещето на
свободния софтуер.
13
00:00:37,000 --> 00:00:38,999
@@ -54,306 +55,298 @@
14
00:00:39,000 --> 00:00:40,999
-водопровод във вашата къща
+водопроводна инсталация у дома си,
15
00:00:41,000 --> 00:00:42,999
-е доста възможно да не знаете как точно
работи,
+има вероятност да не сте наясно с нея,
16
00:00:43,000 --> 00:00:44,999
-но може да имате приятел, който знае
+но пък може да имате приятели, които са
17
00:00:45,000 --> 00:00:46,999
-и той може да ви предложи да преместите
-някоя тръба, спирателен кран,
+и биха могли да предложат да преместите
+някоя тръба тук, спирателен кран там
18
00:00:47,000 --> 00:00:50,999
-или клапан някъде другаде.
+или пък разпределителен кран някъде
другаде.
19
00:00:51,000 --> 00:00:52,999
-И не бихте нарушили закона, ако го
направите, нали?
+Няма да нарушите закона, ако го направите
нали?
20
00:00:53,000 --> 00:00:54,999
-Защото къщта си е ваша и вие сте собственик
на водопровода.
+Това е вашата къща и притежавате
водопроводната инсталация.
21
00:00:55,000 --> 00:00:56,999
-Не можете, обаче, да направите това с
компютъра си.
+Не може да направите същото с компютъра си.
22
00:00:57,000 --> 00:00:59,999
-Не можете да променяте операционната си
система,
+На практика не можете да променяте
операционната си система,
23
00:01:00,000 --> 00:01:06,999
-и определено не можете да споделяте
идеите,
-които имате с други хора
+и разбира се не може да споделите идеите,
+които имате относно операционната си
система с други хора,
25
00:01:07,000 --> 00:01:11,999
-защото Apple и Microsoft, които са собственици
-на двете най-популярни операционни системи
+защото Епъл и Майкрософт, които
разпространяват двете най-популярни
операционни системи
26
00:01:12,000 --> 00:01:14,999
-са доста стриктни по въпроса,
-че те са собственици на продукта
+са категорични по този въпрос, твърдейки,
че това е тяхна собственост
27
00:01:15,000 --> 00:01:17,999
-и никой друг не може да има нищо общо с него.
+и никой друг освен тях не може да прави
това.
28
00:01:18,000 --> 00:01:19,999
-Това може да ви изглежда естествено:
+Това може да ви се струва напълно нормално:
29
00:01:20,000 --> 00:01:21,999
-"А защо не?"
+„Защо пък да не е тяхна собственост?“
30
00:01:22,000 --> 00:01:23,999
-Но наистина, защо да не правите каквото си
поискате?
+А защо да не можете да правите това, което
ви харесва наистина?
31
00:01:24,000 --> 00:01:31,999
-И защо общността да не променя, подобрява и
споделя?
+А защо общността да не може да променя,
подобрява и споделя?
32
00:01:32,000 --> 00:01:33,999
-Все пак така работи науката...
+Върху тези принципи се гради науката, все
пак...
33
00:01:34,000 --> 00:01:35,999
-Всяко знание е свободно...
+Всички знания са свободни,
34
00:01:36,000 --> 00:01:37,999
-и всяко знание се споделя в добрата наука.
+и всички знания се споделят в науката.
35
00:01:38,000 --> 00:01:39,999
-Ако ли не -- това е лоша наука,
+Ако не е така, просто не е наука,
36
00:01:40,000 --> 00:01:42,999
-и дори вид тирания.
+ами вид тирания.
37
00:01:43,000 --> 00:01:44,999
-И това е, всъщност, защо всчико е започнало
+По този начин е започнало всичко.
38
00:01:45,000 --> 00:01:46,999
-Човек наречен Ричърд Столман
+Един човек на име Ричард Столман
39
00:01:47,000 --> 00:01:49,999
-решил преди 25 години, почти на същия ден
+преди двадесет и пет години, около същия
ден, решил
40
00:01:50,000 --> 00:01:53,999
-да напише изцяло нова операционна система,
от нула.
+да напише нова операционна система от
нищото.
41
00:01:54,000 --> 00:01:59,999
-Той нарекъл тази система GNU,
-което е акроним за GNU не е Unix (GNU is Not Unix)
+Нарекъл я GNU, което идва от „GNU is Not Unix (GNU не
е Юникс)“,
42
00:02:00,000 --> 00:02:01,999
-защото не е Unix,
+защото не е Юникс,
43
00:02:02,000 --> 00:02:04,999
-подобна е на Unix по много начини,
+прилича на Юникс в много отношения,
44
00:02:05,000 --> 00:02:10,999
-но всеки елемент от нея, всеки модул, всяка
малка част от кода
+но всяка съставна част, всеки модул, всеки
малък отрязък от програмния код
45
00:02:11,000 --> 00:02:13,999
-(а това е огромно количество код,
-защото трябва да може да работи на много
платформи)
+(при това огромно количество код, защото е
предназначен за множество платформи)
46
00:02:14,000 --> 00:02:19,999
-се упревлява от общността, управлява се от
програмисти "там някъде",
+се поддържа и разпространява от общността,
от програмисти „някъде там“,
47
00:02:20,000 --> 00:02:25,999
-които са добре дошли в GNU общността, да
помогнат в под amwjyiof. pandora sange¾Ð±Ñ€ÑÐ²Ð°Ð½ÐµÑ‚о на софтуера.
+които са добре дошли в общността на GNU, да
допринесат в подобряването на софтуера.
48
00:02:26,000 --> 00:02:31,999
-Всяко "дистро", както го наричат, всяка
дистрибуция на GNU
+Всяко „дистро“, както ги наричат, всяка
дистрибуция на GNU
49
00:02:32,000 --> 00:02:34,999
-се тества, разработва и подобрява
+е изпитана, доработена, подобрена
50
00:02:35,000 --> 00:02:39,999
-от хора, чийто единствен интерес,
-е създаването на идеалната операционна
система
+от хора, чийто единствен интерес е
създаването на съвършената операционна
система,
51
00:02:40,000 --> 00:02:45,999
-която да може да бъде използвана върху
много платформи,
-и от колкото е възможно повече потребители.
+която да може да се използва на всяка
съществуваща платформа и от колкото се
може повече потребители.
52
00:02:47,000 --> 00:02:53,999
-По някое време, дошъл момента, когато
ядрото, което
-е централна част от всяка операционна
система,
-трябвало да бъде написано.
+Дошло време, когато ядрото, което е
най-важната
+част на операционната система, трябвало да
се напише.
53
00:02:55,000 --> 00:02:56,999
-И човек наречен Линус Торвалдс, който може
би сте чували,
+Един човек на име Линус Торвалдс, за когото
може би сте чували,
54
00:02:57,000 --> 00:02:58,999
-написал ядрото и то било кръстено на него,
+написал ядрото и го кръстил на себе си
55
00:03:00,000 --> 00:03:01,999
-Linux (Лай-нъкс)
+Лайнукс -- Linux (line-ucks)
56
00:03:03,000 --> 00:03:04,999
-или Linux (Ли-нукс), както някои хора го
произнасят.
+или Линукс както го произнасят някои хора.
57
00:03:07,000 --> 00:03:08,999
-Linux е ядрото, което върви работи вътре в GNU
+Линукс е ядрото, което работи в GNU
58
00:03:11,000 --> 00:03:12,999
-и аз съм тук
+Аз съм тук днес
59
00:03:14,000 --> 00:03:19,999
-просто да ви напомня, че GNU и Linux са двата
стълба
-на общността на свободния софтуер,
+само за да ви припомня, че GNU и Линукс са
двата опорни стълба
+в общността на свободния софтуер,
60
00:03:20,000 --> 00:03:21,999
-хора които вярват, и това е важната част,
+хора, които вярват (и това е важната част),
61
00:03:24,000 --> 00:03:25,999
-че софтуерът трябва да е свободен,
+че софтуера трябва да е свободен,
62
00:03:26,000 --> 00:03:27,999
-че общността от потребители трябва да може
да го приспособява,
+че на общността от потребители ще е
гарантирано да го приспособява,
63
00:03:28,000 --> 00:03:35,999
-взаимства, променя, подобрява и да
разпространява тези подобрения,
+заимства, променя, подобрява, и да
разпространява подобренията,
64
00:03:36,000 --> 00:03:37,999
-както в науката.
+също както науката.
65
00:03:38,000 --> 00:03:39,999
-Това е основното, което казват.
+В общи линии това означава.
66
00:03:40,000 --> 00:03:42,999
-По същия начин, по който добрите учени
споделят всичко
-и цялото знание е отворено и свободно
+Както истинските учени споделят всичко,
+и както всички знания са открити и
свободни,
67
00:03:43,000 --> 00:03:44,999
-така трябва да е и с операционните системи.
+така трябва да бъде и за една операционна
система.
68
00:03:46,000 --> 00:03:47,999
-Така че, ако подкрепяте GNU,
+Така че ако сте поддръжник на GNU,
69
00:03:48,000 --> 00:03:50,999
-ако подкрепяте Linux и Фондацията за
Свободен Софтуер,
+ако сте поддръжник на Линукс, на
Фондацията за свободен софтуер,
70
00:03:52,000 --> 00:03:55,999
-сигурно се чудите "Е какво мога да направя?"
+вероятно се чудите „Какво мога да направя
по въпроса?“
71
00:03:56,000 --> 00:04:00,999
-Най-очевидното нещо, което можете да
направите,
-е да използвате GNU/Linux операционна система
-на собственият си компюър.
+Очевидно първото нещо, което може да
направите е да използвате операционна
система GNU/Линукс
+на компютъра си.
72
00:04:01,000 --> 00:04:02,999
-Много по-лесно е, отколкото може би
очаквате.
+Много по-лесно е отколкото може да си
представите.
73
00:04:03,000 --> 00:04:06,999
-Отидете на страницата "gnu.org" и вижте дали ще
намерите дистрибуция,
-която ви върши работа.
+Посетете уеб страницата „gnu.org“ и
потърсете за операционна система,
+която ще ви допадне.
74
00:04:07,000 --> 00:04:09,999
-Вероятно, ако харесвате добър графичен
потребителски интерфейс,
+Ако харесвате удобен графичен
потребителски интерфейс,
75
00:04:10,000 --> 00:04:13,999
-нещо като g-New-Sense, gNewSense
+вероятно ще ви допадне g-New-Sense, gNewSense
76
00:04:14,000 --> 00:04:16,999
-Ще го намерите там - на gnu.org.
+Ще я намерите на страницата gnu.org.
77
00:04:17,000 --> 00:04:18,999
-Или, ако сте наистина умен,
+Ако пък сте сръчни
78
00:04:19,000 --> 00:04:20,999
-може би ще искате да пишете собствен код
+може да решите да програмирате.
79
00:04:21,000 --> 00:04:22,999
-Може би ще искате да допринесете към сбора
от знания
+Може да поискате да допринесете към общото
знание,
80
00:04:23,000 --> 00:04:25,999
-които правят GNU и Linux, това което са.
+което прави GNU и Линукс това, което са.
81
00:04:26,000 --> 00:04:27,999
-Както и да е,
+По който и да е начин,
82
00:04:28,000 --> 00:04:29,999
-надявам се, че ще се присъедните към мен
+надявам се, че ще се присъедините към мен,
83
00:04:30,000 --> 00:04:32,999
-и да пожелаем на GNU много щастлив двадесет
и пети рожден ден.
+в пожелаването на много щастлив 25-ти
рожден ден на GNU.
84
00:04:33,000 --> 00:04:34,999
-Него направим сега, всъщност...
+Всъщност нека го направим сега...
85
00:04:38,000 --> 00:04:39,999
-Честит рожден ден GNU!
+Честит рожден ден, GNU!
86
00:04:40,000 --> 00:04:41,999
-На дватесет и пет години.
+Двадесет и пет години.
87
00:04:42,000 --> 00:04:43,999
@@ -365,7 +358,7 @@
89
00:04:53,000 --> 00:04:54,999
-Добра като шоколад.
+Приятно шоколадова.
90
00:04:55,000 --> 00:04:56,999
@@ -373,9 +366,8 @@
91
00:04:57,000 --> 00:04:58,999
-и е изцяло свободна.
+при това цялата е свободна.
92
00:05:49,000 --> 00:05:50,999
-Captions: Gregory Maxwell
-
+Субтитри: Ивайло Вълков

кольца пандоры

pandora rengas myynti
pandora charms à vendre
pandora guld
pandora rengas myynti
offerte speciali pandora

Investigation of Millimeter-Wave Band Magnetron Dispersion Characteristics

Investigation of Millimeter-Wave Band Magnetron Dispersion Characteristics ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИСПЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНЕТРОНОВ ММДВ Воловенко М. В., Никитенко О. М. Харківський національний університет радіоелектроніки каф. МВТ, пр. Леніна 14, Харків, 61166, Украина тел. (057)702–13–31 e–mail: mykola@kture.kharkov.ua Аннотация – Рассмотрено влияние температуры электродов на дисперсионные характеристики магнетронов миллиметрового диапазона длин волн. Погрешность вычислений по сравнению с экспериментальными данными не превышает 5 % на основном виде колебаний. чету дисперсионных характеристик, приведенному в [1]. Линейные размеры электродов в зависимости от их температуры изменяются по формуле (2), для анода, высоты, ширины щели резонатора, и по формуле (3) для катода RZ=RZ(1+∆t) В многорезонаторных магнетронах существует множество видов колебаний. Для хорошей работы магнетрону необходимо эффективно отделить рабочий вид от остальных. Для этого важно знать частоты, которые соответствуют модам колебаний (то есть знать спектр мод колебаний) [1]. Поскольку конструкция резонаторной системы является симметричной (если не учитывать связь с выходом), то распределение напряжений на промежутках и токов в резонаторах тоже можно считать симметричным [2, 3]. В магнетронах ММДВ используются бессвязочные системы с одинаковыми резона-торами. Уравнение резонанса для таких систем имеет вид (1) Yr + Yn = 0, где Yr – проводимость резонатора, Yn – проводимость пространства взаимодействия. Проводимость пространства взаимодействия и резонаторов определяется выражениями, приведенными в http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png


[DONE] wml://security/2006/dsa-12{2,4}2.wml

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lev Lamberov-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[DONE] wml://security/2006/dsa-12{2,4}2.wml

Lev Lamberov-3
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/security/2006/dsa-1222.wml 2014-04-30 13:16:10.000000000 +0600
+++ russian/security/2006/dsa-1222.wml 2016-11-07 16:48:24.505051879 +0500
@@ -1,44 +1,45 @@
- -<define-tag description>several vulnerabilities</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>несколько уязвимостей</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>Due to technical problems yesterday's proftpd update lacked a build for
- -the amd64 architecture, which is now available. For reference please find
- -below the original advisory text:</p>
+<p>Из-за технических проблем во вчерашнем обновлении proftpd отсутствовала
+сборка для архитектуры amd64, которая теперь доступна для загрузки. Ниже для
+сведений приводится оригинальный текст рекомендации:</p>
 
 <blockquote>
- -<p>Several remote vulnerabilities have been discovered in the proftpd FTP
- -daemon, which may lead to the execution of arbitrary code or denial
- -of service. The Common Vulnerabilities and Exposures project identifies
- -the following problems:</p>
+<p>В proftpd, службе FTP, было обнаружено несколько удалённых уязвимостей,
+которые могут приводить к выполнению произвольного кода или отказу
+в обслуживании. Проект Common Vulnerabilities and Exposures определяет
+следующие проблемы:</p>
 
 <ul>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5815">CVE-2006-5815</a>
 
- -    <p>It was discovered that a buffer overflow in the <code>sreplace()</code> function
- -    may lead to denial of service and possibly the execution of arbitrary
- -    code.</p></li>
+    <p>Было обнаружено, что переполнение буфера в функции <code>sreplace()</code>
+    Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ приводить к отказу в обслуживании и возможному выполнению произвольного
+    ÐºÐ¾Ð´Ð°.</p></li>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-6170">CVE-2006-6170</a>
 
- -    <p>It was discovered that a buffer overflow in the mod_tls addon module
- -    may lead to the execution of arbitrary code.</p></li>
+    <p>Было обнаружено, что переполнение буфера в дополнительном модуле mod_tls
+    Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ приводить к выполнению произвольного кода.</p></li>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-6171">CVE-2006-6171</a>
 
- -    <p>It was discovered that insufficient validation of FTP command buffer
- -    size limits may lead to denial of service. Due to unclear information
- -    this issue was already fixed in <a href="dsa-1218">DSA-1218</a> as <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5815">CVE-2006-5815</a>.</p></li>
+    <p>Было обнаружено, что недостаточная проверка команд FTP по ограничениям
+    Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð° буфера может приводить к отказу в обслуживании. Из-за неясной информации
+    ÑÑ‚а проблема уже была исправлена в <a href="dsa-1218">DSA-1218</a> as <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5815">CVE-2006-5815</a>.</p></li>
 
 </ul>
 </blockquote>
 
- -<p>For the stable distribution (sarge) these problems have been fixed in version
+<p>В стабильном выпуске (sarge) эти проблемы были исправлены в версии
 1.2.10-15sarge3.</p>
 
- -<p>For the unstable distribution (sid) these problems have been fixed in
- -version 1.3.0-16 of the proftpd-dfsg package.</p>
+<p>В нестабильном выпуске (sid) эти проблемы были исправлены в
+версии 1.3.0-16 пакета the proftpd-dfsg.</p>
 
- -<p>We recommend that you upgrade your proftpd package.</p>
+<p>Рекомендуется обновить пакет proftpd.</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
- --- english/security/2006/dsa-1242.wml 2014-04-30 13:16:10.000000000 +0600
+++ russian/security/2006/dsa-1242.wml 2016-11-07 16:55:37.965195553 +0500
@@ -1,46 +1,47 @@
- -<define-tag description>several vulnerabilities</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag description>несколько уязвимостей</define-tag>
 <define-tag moreinfo>
- -<p>Several remote vulnerabilities have been discovered in elog, a web-based
- -electronic logbook, which may lead to the execution of arbitrary code.
- -The Common Vulnerabilities and Exposures project identifies the following
- -problems:</p>
+<p>В elog, электронной журнале учёта на основе веб, было обнаружено
+несколько удалённых уязвимостей, которые могут приводить к выполнению произвольного кода.
+Проект Common Vulnerabilities and Exposures определяет следующие
+проблемы:</p>
 
 <ul>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5063">CVE-2006-5063</a>
 
- -    <p>Tilman Koschnick discovered that log entry editing in HTML is vulnerable
- -    to cross-site scripting. This update disables the vulnerable code.</p></li>
+    <p>Тильман Кошник обнаружил, что функция редактирования записи журнала в формате HTML
+    ÑƒÑÐ·Ð²Ð¸Ð¼Ð° к межсайтовому скриптингу. Данное обновление отключает уязвимый код.</p></li>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5790">CVE-2006-5790</a>
 
- -    <p>Ulf Härnhammar of the Debian Security Audit Project discovered several
- -    format string vulnerabilities in elog, which may lead to execution of
- -    arbitrary code.</p></li>
+    <p>Ульф Хэрнхаммар из проекта по аудиту безопасности Debian обнаружил несколько
+    ÑƒÑÐ·Ð²Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей форматной строки в elog, которые могут приводить к выполнению
+    Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ кода.</p></li>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5791">CVE-2006-5791</a>
 
- -    <p>Ulf Härnhammar of the Debian Security Audit Project discovered
- -    cross-site scripting vulnerabilities in the creation of new logbook
- -    entries.</p></li>
+    <p>Ульф Хэрнхаммар из проекта по аудиту безопасности Debian обнаружил несколько
+    ÑÐ»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÐ² межсайтового скриптинга на страницах создания новых записей
+    Ð¶ÑƒÑ€Ð½Ð°Ð»Ð°.</p></li>
 
 <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-6318">CVE-2006-6318</a>
 
- -    <p>Jayesh KS and Arun Kethipelly of OS2A discovered that elog performs
- -    insufficient error handling in config file parsing, which may lead to
- -    denial of service through a NULL pointer dereference.</p></li>
+    <p>Джеш Кэйси и Арун Кетипелли из OS2A обнаружили, что elog выполняет недостаточную
+    Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ку ошибок в ходе грамматического разбора файла настроек, что может приводить
+    Ðº отказу в обслуживании из-за разыменования NULL-указателя.</p></li>
 
 </ul>
 
- -<p>For the stable distribution (sarge) these problems have been fixed in
- -version 2.5.7+r1558-4+sarge3.</p>
+<p>В стабильном выпуске (sarge) эти проблемы были исправлены в
+версии 2.5.7+r1558-4+sarge3.</p>
 
- -<p>The upcoming stable distribution (etch) will no longer include elog.</p>
+<p>В готовящемся стабильном выпуске (etch) пакет elog отсутствует.</p>
 
- -<p>For the unstable distribution (sid) these problems have been fixed in
- -version 2.6.2+r1754-1.</p>
+<p>В нестабильном выпуске (sid) эти проблемы были исправлены в
+версии 2.6.2+r1754-1.</p>
 
- -<p>We recommend that you upgrade your elog package.</p>
+<p>Рекомендуется обновить пакет elog.</p>
 </define-tag>
 
 # do not modify the following line
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIcBAEBCgAGBQJYIGu9AAoJEF7nbuICFtKl2GwP/i13OXzAQcsIPCDhwUf8iWm2
4ytqeN7bFXXmkkdNiVtEoOT8gG5F079NI2B8ASNU6xlA80GCjIYiJckAmEcG+TQq
1MMKIKNqDZDFO+EkDShTN4B3Oynq+kA+2KpVbOPaRRcYrObEqbIY0SU/GcV5pkFO
f2Enar8YuvBkdsGjiH9xXIltHkZAVs+iBGBx4I3O4wGjxlsT2tL9egWk/3/le7AS
ghmJG+ZK06OLAwBMSfsOheLoAEcm01QNxbqVbwZk2QEbzwV9M5kZpBXfQ30AONwB
2PdLYJC/1/4pR7lGml0XJBe5hujo9Ko75B7fkU2k/fIFLZLA2MWlRn6HGntUM/02
0sPMKO+j6vX+NSPCxgWKtrh+U71xopmffxMUeC9RQXDHognDic67uw1DWr4PdON8
LCQpAJ2HHiNfG/BD8JWlQeEvoKAaNhSvERrhDVJYOjZdF6r7sZOtGNKPd10VaiUf
oxyYl2yuznlJfoP8c0j3WKGJvUxpTPqoftgc90E7QFV7IeLdvl/DCPf18seEQKdI
40WaiVGZVO3+PG8LMeFBWYdgVZtG0ELtz8U5n+RfQg2xTKEblpfH/J9AMafbiL3r
Ek4IATl5+aPbw9fv+kJSJzdbT9zH3hFAPLdI85xb1BLEAPIJbqRnT3MD0PxbI19q
hgG0WYT0fnCG8n8q6cgV
=Fa7f
-----END PGP SIGNATURE-----

Andrey Skvortsov
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [DONE] wml://security/2006/dsa-12{2,4}2.wml

Andrey Skvortsov
On 16-11-07 16:55, Lev Lamberov wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA512
>
> - --- english/security/2006/dsa-1222.wml 2014-04-30 13:16:10.000000000 +0600
> +++ russian/security/2006/dsa-1222.wml 2016-11-07 16:48:24.505051879 +0500
> @@ -1,44 +1,45 @@


>  <li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-6171">CVE-2006-6171</a>
>  
> - -    <p>It was discovered that insufficient validation of FTP command buffer
> - -    size limits may lead to denial of service. Due to unclear information
> - -    this issue was already fixed in <a href="dsa-1218">DSA-1218</a> as <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5815">CVE-2006-5815</a>.</p></li>
> +    <p>Было обнаружено, что недостаточная проверка команд FTP по ограничениям
> +    размера буфера может приводить к отказу в обслуживании. Из-за неясной информации
> +    эта проблема уже была исправлена в <a href="dsa-1218">DSA-1218</a> as <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-5815">CVE-2006-5815</a>.</p></li>

<a href="dsa-1218">DSA-1218</a> как <a href="ht

исправил.

> - --- english/security/2006/dsa-1242.wml 2014-04-30 13:16:10.000000000 +0600
> +++ russian/security/2006/dsa-1242.wml 2016-11-07 16:55:37.965195553 +0500
> @@ -1,46 +1,47 @@
> - -<define-tag description>several vulnerabilities</define-tag>
> +#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
> +<define-tag description>несколько уязвимостей</define-tag>
>  <define-tag moreinfo>
> - -<p>Several remote vulnerabilities have been discovered in elog, a web-based
> - -electronic logbook, which may lead to the execution of arbitrary code.
> - -The Common Vulnerabilities and Exposures project identifies the following
> - -problems:</p>
> +<p>В elog, электронной журнале учёта на основе веб, было обнаружено
электронноМ

> +несколько удалённых уязвимостей, которые могут приводить к выполнению произвольного кода.


исправил.

--
Best regards,
Andrey Skvortsov

signature.asc (817 bytes) Download Attachment