www po/home.uk.po gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po Пандора uk

CVSROOT: /web/www Module name: www Changes by: Andriy Bandura <andriykopanytsia> 15/01/17 11:09:47 Modified files: po : home.uk.po Added files: gnu/po : gnu-linux-faq.uk.po Log message: 1 updated file and 1 new file with Ukrainian translation CVSWeb URLs: http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk.po?cvsroot=www&r1=1.232&r2=1.233 http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po?cvsroot=www&rev=1.1 Patches: Index: po/home.uk.po =================================================================== RCS file: /web/www/www/po/home.uk.po,v retrieving revision 1.232 retrieving revision 1.233 diff -u -b -r1.232 -r1.233 --- po/home.uk.po 15 Jan 2015 17:30:20 -0000 1.232 +++ po/home.uk.po 17 Jan 2015 11:09:46 -0000 1.233 @@ -2,13 +2,13 @@ # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc. # This file is distributed under the same license as the original article. # -# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014. +# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014, 2015. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: home.html\n" "POT-Creation-Date: 2015-01-15 17:26+0000\n" -"PO-Revision-Date: 2014-08-27 14:43+0300\n" -"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" +"PO-Revision-Date: 2015-01-17 12:14+0200\n" +"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n" "Language: uk\n" "MIME-Version: 1.0\n" @@ -20,10 +20,9 @@ "X-Generator: Lokalize 1.5\n" #. type: Content of: <title> -#, fuzzy #| msgid "The GNU Operating System" msgid "The GNU Operating System and the Free Software Movement" -msgstr "Операційна система GNU" +msgstr "Операційна система GNU і рух за вільні програми" #. type: Attribute 'content' of: <meta> msgid "" @@ -53,13 +52,15 @@ "GNU is the only operating system developed specifically to give its users " "freedom. What is GNU, and what freedom is at stake?" msgstr "" +"GNU&nbsp;&nbsp; єдина операційна система, розроблена спеціально " +"для того, щоб дати користувачам свободу. Що таке GNU і про яку " +"свободу йде мова?" #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "What is GNU?" msgstr "Що таке GNU?" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw." #| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install " @@ -73,8 +74,8 @@ msgstr "" "GNU&nbsp;&mdash; Unix-подібна операційна система, програми якої <a href=\"/" "philosophy/free-sw.html\">вільні</a>&nbsp;&mdash; вони поважають вашу волю. " -"Ви у змозі встановити <a href=\"/distros/free-distros.html\"> версії GNU</" -"a> (точніше, GNU/Linux), які наразі повністю вільні програми." +"Розробка GNU зробила можливим користування комп'ютером без " +"програм, які розтоптали б вашу волю." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -82,6 +83,9 @@ "GNU</a> (more precisely, GNU/Linux distributions) which are entirely free " "software. <a href=\"#More-GNU\">More about GNU below</a>." msgstr "" +"Ми рекомендуємо <a href=\"/distros/free-distros.html\">версії GNU для " +"установки</a> (точніше, дистрибутиви GNU/Linux), що повністю складаються з " +"вільних програм. <a href=\"#More-GNU\">Детальніше про GNU див. нижче</a>." #. type: Content of: <div><div><p><a> msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">" @@ -96,10 +100,9 @@ msgstr "</a>" #. type: Content of: <div><div><h2> -#, fuzzy #| msgid "What is Free Software?" msgid "What is the Free Software Movement?" -msgstr "Що таке вільні програми?" +msgstr "Що таке рух за вільні програми?" #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -110,13 +113,20 @@ "rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-free-society\">the video " "explanation</a>." msgstr "" +"Рух за вільні програми бореться за те, щоб завоювати для " +"користувачів обчислювальної техніки свободу, яку дають вільні " +"програми. Вільні програми передають своїм користувачам контроль над їхніми " +"власними обчисленнями. Невільні програми віддають своїх користувачів " +"у владу розробника програм. Див. <a " +"href=\"https://www.fsf.org/blogs/rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-f" +"ree-society\"> " +"пояснення до відео</a>." #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "What is Free Software?" msgstr "Що таке вільні програми?" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, " #| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More " @@ -127,11 +137,9 @@ "distribute, study, change and improve the software.</strong>" msgstr "" "<strong>Свобода програми означає свободу користувачів виконувати, копіювати, " -"вивчати, редагувати і покращувати програму.</strong> Точніше, вона полягає у " -"чотирьох видах свободи користувачів програми: " +"вивчати, редагувати і покращувати програму.</strong>" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a " #| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should " @@ -142,8 +150,8 @@ "you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not " "as in &ldquo;free beer&rdquo;." msgstr "" -"Поняття &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">вільна програма</" -"a>&rdquo; відноситься до волі, а не до вартості. Щоби вірно сприймати цю " +"Поняття вільна програма відноситься до волі, а не до вартості. Щоби вірно " +"сприймати цю " "концепцію, ви повинні розуміти слово &ldquo;вільний&rdquo; у тому значенні, " "яке міститься у вислові &ldquo;вільна промова&rdquo;, а не &ldquo;" "безкоштовне пиво&rdquo;." @@ -153,6 +161,8 @@ "More precisely, free software means users of a program have the <a href=\"/" "philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>:" msgstr "" +" Точніше, вона полягає у <a href=\"/" +"philosophy/free-sw.html\">чотирьох видах свободи користувачів програми</a>: " #. type: Content of: <div><div><ul><li> msgid "" @@ -190,6 +200,9 @@ "\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important " "now</a> than they were in 1983." msgstr "" +"Розвиток техніки та обчислювальних мереж зробили <a " +"href=\"/philosophy/free-software-even-more important.html\">ці свободи ще " +"важливішими зараз</a>, ніж вони були у 1983&nbsp;році." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -198,13 +211,16 @@ "site</a> for more about what we do, and a list of <a href=\"/help\">ways you " "can help</a>." msgstr "" +"У наші дні рух за вільні програми йде набагато далі розробки " +"системи GNU. На сайті <a href=\"https://fsf.org\"> сайті Фонду вільного " +"програмного забезпечення</a> детальніше описано, що робимо ми і <a " +"href=\"/help\"> якими способами ви можете допомогти</a>." #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "More about GNU" -msgstr "" +msgstr "Докладніше про GNU" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software " #| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a " @@ -217,13 +233,15 @@ "auspices of the GNU Project; those we call <a href=\"/software/\">GNU " "packages</a>." msgstr "" -"Unix-подібна операційна система - це <a href=\"/software/\">збірка " -"програмного забезпечення</a>: прикладних програм, бібліотек та засобів для " -"розробки, а також програми для розміщення ресурсів і взаємодії з апаратурою, " -"відомої під назвою ядро." +"<a id=\"More-GNU\">GNU</a> це Unix-подібна операційна система. Це означає, що " +"вона є " +"збіркою багатьох програм: застосунків, бібліотек, засобів для розробника і " +"навіть ігор. " +"Розробка GNU, розпочата у січні 1984 року, відома як проект " +"GNU. Багато програм у GNU випущені від егідою проекту " +"GNU; їх ми називаємо <a href=\"/software/\">пакунками GNU</a>." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is " #| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;" @@ -234,12 +252,12 @@ "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;" "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>." msgstr "" +"Назва &ldquo;GNU&rdquo; — рекурсивний акронім для &ldquo;GNU's Not Unix." "&ldquo;GNU&rdquo; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">вимовляється " "як <em>ґну</em></a>, одним складом, як іменник у першій особі однини " "(вимовляємо український звук ґ, а не г)." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is " #| "the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating " @@ -253,14 +271,15 @@ "is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it " "&ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>." msgstr "" -" Таким чином, GNU, як правило, застосовується нині з ядром, яке називається " -"&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a href=\"/gnu/linux-and-gnu." +"В системі типу Unix програма, яка виділяє машинні ресурси і спілкується " +"з апаратурою, називається &ldquo;ядром&rdquo;. Таким чином, GNU, як правило, " +"застосовується нині з ядром, яке називається &ldquo;Linux&rdquo;. Це " +"поєднання, по суті, є <a href=\"/gnu/linux-and-gnu." "html\"> <strong>операційною системою GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей " "користуються GNU/Linux, хоча більшість з них <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq." "html\">невірно називають її &ldquo;Linux&rdquo;</a>." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> " #| "continues to be developed because it is an interesting technical project." @@ -269,14 +288,15 @@ "started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing " "the Hurd because it is an interesting technical project." msgstr "" -"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> продовжує " -"розвиватися, бо це технічно цікавий проект." +"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> розпочате у " +"1990 році ще " +"до Linux. Добровольці продовжують розвивати Hurd, бо це технічно цікавий " +"проект." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>" msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">More information</a>." -msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Інша діяльність</a>." +msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Інші відомості</a>." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>" @@ -479,7 +499,6 @@ "\">Латинській Америці</a>, <a href=\"http://fsf.org.in/\">Індії</a>" #. type: Content of: <div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, " #| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=" @@ -490,7 +509,8 @@ "www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc." msgstr "" "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, " -"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www." +"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a " +"href=\"http://www." "fsf.org\">Фонд вільного програмного забезпечення</a>, Inc." #. type: Content of: <div><p> Index: gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po =================================================================== RCS file: gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po diff -N gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po --- /dev/null 1 Jan 1970 00:00:00 -0000 +++ gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po 17 Jan 2015 11:09:47 -0000 1.1 @@ -0,0 +1,2341 @@ +# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html +# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc. +# This file is distributed under the same license as the original article. +# +# Andriy Bandura <address@hidden>, 2015. +msgid "" +msgstr "" +"Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n" +"POT-Creation-Date: 2014-12-19 14:55+0000\n" +"PO-Revision-Date: 2015-01-17 12:57+0200\n" +"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" +"Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n" +"MIME-Version: 1.0\n" +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" +"Content-Transfer-Encoding: ENCODING" +"Language: uk\n" +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<" +"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n" +"X-Generator: Lokalize 1.5\n" + +#. type: Content of: <title> +msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation" +msgstr "" +"Питання про GNU/Linux - Проект GNU - Фонд вільного програмного забезпечення" + +#. type: Content of: <h2> +msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman" +msgstr "Річард Столмен. ЧАП про GNU/Linux" + +#. type: Content of: <div><blockquote><p> +msgid "" +"To learn more about this issue, you can also read our page on <a " +"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on " +"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a " +"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never " +"Heard of GNU</a>." +msgstr "" +"Інші відомості про це питання можна отримати на наших сторінках <a href=\"/" +"gnu/linux-and-gnu.html\">&ldquo;Linux і проект GNU&rdquo;</a>, <a href=\"/" +"gnu/why-gnu-linux.html\">&quot;Чому &lsquo;GNU/Linux&rsquo;?&rdquo;</a> " +"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">&ldquo;Користувачі GNU, " +"які ніколи не чули про GNU&rdquo;</a>." + +#. type: Content of: <p> +msgid "" +"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system " +"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. " +"Here are common questions, and our answers." +msgstr "" +"Коли люди бачать, що ми використовуємо і рекомендуємо назву &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; для системи, яку багато хто назива' просто &ldquo;" +"Linux&rdquo;, вони задають багато питань. Ось найпоширеніші з них і наші " +"відповіді на них:" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not " +"Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Чому ви називаєте її &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo;, а не &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>" +msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Чому назва важлива?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most " +"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Як вийшло, що більшість " +"людей називають цю систему &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Завжди нам слід говорити &ldquo;" +"GNU/Linux&rdquo; замість &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the " +"same success if there had been no GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Чи вдалося б досягти Linux " +"такого успіху, якби не було GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community " +"if you did not divide people with this request?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Хіба для спільноти не було б краще, " +"якби ви не ділили людей цим проханням?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support " +"an individual's free speech rights to call the system by any name that " +"individual chooses?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Хіба проект GNU не " +"підтримує свободу слова кожної особи та право називати систему так, як " +"вона хоче?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the " +"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the " +"name go without saying?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Оскільки всі знають про " +"ролі GNU у розробці цієї системи, хіба не ясно і без слів, що мова йде " +"про &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role " +"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Позаяк мені відомо про " +"роль " +"GNU у цій системі, то невже є значення якою назвою я користуюся?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening " +"&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Хіба скорочення &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; і &ldquo;Linux&rdquo; не таке саме, що скорочення &ldquo;" +"Microsoft Windows&rdquo; і &ldquo;Windows&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming " +"tools that were included in Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Невже GNU&nbsp;&mdash; це не набір " +"інструментів для програмування, які увійшли у Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between " +"an operating system and a kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">У чому відмінність між " +"операційною системою і ядром?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the " +"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't " +"have a foundation?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Ядро системи&nbsp;&mdash; це " +"фундамент будинку. Як будинок може бути майже готовим, якщо у нього немає " +"фундаменту?" +"</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the " +"system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Хіба ядро&nbsp;&mdash; це не мозок " +"системи?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most " +"of the work in an operating system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Хіба написання ядра не " +"складає основну частину роботи щодо створення операційної системи?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an " +"operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and " +"install it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Яка ж може бути " +"операційна система GNU, якщо я не можу взяти і встановити щось під " +"назвою &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole " +"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system " +"after a kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Ми використовуємо назву ядра, " +"Linux, для всієї системи. Хіба операційну систему не називають зазвичай так " +"як і ядро?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">Can another system have &ldquo;the feel of " +"Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\"> Чи може інша система дати &ldquo;" +"відчуття Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is " +"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Проблема з &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; в тому, що назва дуже довга. Не запропонуєте ви що-небудь " +"коротше?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; " +"is that it is too long. Why should I go to the trouble of saying " +"&ldquo;GNU/&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong2\">Проблема з &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; в тому, що назва дуже довга. Навіщо мені мучитися і говорити " +"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is " +"five syllables. People won't use such a long term. Shouldn't you find a " +"shorter one?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">На жаль, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; це п'ять складів. Люди не будуть вживати таке довге слово. Не " +"знайти вам що-небудь коротше?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary " +"contribution, would it be false to the facts to call the system simply " +"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Оскільки Linux&nbsp;&mdash; це " +"другорядна складова, чи буде неправильно називати систему " +"просто &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee " +"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also " +"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use " +"&ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Якби я використовував " +"&ldquo;Linux&rdquo; у назві продукту, мені довелося б платити за це; це " +"відноситься і до вислову &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Буде нечесно, якщо я " +"використовую &ldquo;GNU&rdquo; без &ldquo;Linux&rdquo;, щоб не платити за це?" +"</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the " +"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more " +"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But " +"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">До теперішнього часу доповнили систему " +"багато інших проектів; серед них&nbsp;&nbsp; TeX, X11, Apache, Perl і багато " +"інших програм. Хіба ваші аргументи не мають на увазі, що ми повинні " +"віддати належне і їм? (Але це призвело б до такої довгої назви, що " +"був би абсурд.)</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the " +"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why " +"should we treat GNU specially?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">До теперішнього часу доповнили систему " +"багато інші проекти, однак вони не наполягають на тому, щоб ми називали її " +"&ldquo;XYZ/Linux&rdquo;. Чому ми повинні робити виняток для GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the " +"system nowadays, so why should we mention it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">У наші дні GNU становить лише " +"малу частину системи; чому ж ми повинні згадувати про неї?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies " +"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call " +"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">До теперішнього часу " +"багато компаній зробили внесок у цю систему; хіба це не означає, що ми " +"повинні називати її &ldquo;GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Чому ви пишете &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; замість &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather " +"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Чому &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, а " +"не &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called " +"&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Мій дистрибутив називається " +"&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; хіба це не свідчить, що це дійсно " +"Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name " +"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything " +"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Офіційна назва мого " +"дистрибутива&nbsp;&mdash; &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; хіба можна називати " +"його як-небудь, крім &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to " +"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Хіба не було б ефективніше" +"просити такі компанії, як Mandrake, Red Hat і IBM, називати свої " +"дистрибутиви &ldquo;GNU/Linux&rdquo; замість того, щоб звертатися до " +" cdpcnorx. интернет-магазин pandora;окремих людей?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the " +"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free " +"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Хіба не було б краще " +"зарезервувати назву &ldquo;GNU/Linux&rdquo; для повністю вільних " +"дистрибутивів? Зрештою, це ж і є ідеал GNU.</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of " +"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Чому б не створити у складі GNU " +"дистрибутив Linux (так!) і не називати його &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is " +"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under " +"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Чому не говорити просто: &ldquo;" +"Linux&nbsp;&mdash; це ядро GNU&rdquo; і не випускати яку-небудь з " +"існуючих версій GNU/Linux під назвою &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and " +"oppose use of Linux in the early days?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Засуджував проект GNU використання " +"Linux і протистояв він цьому на самому початку?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking " +"people to use the name GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Чому ви так довго чекали, перш ніж почали " +"просити людей називати GNU/Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be " +"applied to all programs that are GPL'ed?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Чи слід застосовувати схему &ldquo;" +"GNU/[назва]&rdquo; для позначення всіх програм під ліцензією GPL?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, " +"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its " +"name?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Оскільки багато в GNU прийшло з Unix, не " +"чи повинна GNU віддавати належне Unix, вживаючи &ldquo;Unix&rdquo; у своєму " +"назві?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Чи слід нам також говорити &ldquo;GNU/" +"BSD&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on " +"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Якщо я встановлю інструментарій GNU " +"на Windows, чи означає це, що я використовую систему GNU/Windows?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without " +"GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Хіба не можна використовувати " +"Linux " +"без GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there " +"complete Linux systems [sic] without GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Чи Існують " +"повні системи Linux (так!) без GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system " +"&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy " +"for our community?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Чому б все одно не називати " +"систему &ldquo;Linux&rdquo;, зміцнюючи цим положення Лінуса Торвальдса як " +"&ldquo;хлопця з обкладинки&rdquo; нашої спільноти?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label " +"Linus Torvalds' work as GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Хіба чесно з нашої сторони " +"приписувати GNU роботу Лінуса Торвальдса?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree " +"that Linux is just the kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Згоден Лінус Торвальдс з " +"тим, що Linux&nbsp;&mdash; це лише ядро?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU Hurd " +"kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what " +"to call GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Чому не можна доробити ядро GNU " +"Hurd, випустити систему GNU як ціле і забути питання про те, що називати " +"GNU/Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society " +"has made its decision and we can't change it, so why even think about " +"it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Битва вже програна&nbsp;&nbsp; суспільство " +"прийняло рішення, і ми не можемо його змінити; чи варто навіть думати про " +"це?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and " +"we can't change it, so what good does it do if I say " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Суспільство вже прийняло рішення, і " +"ми " +"не можемо його змінити; яка буде користь від того, що я стану " +"говорити &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the " +"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a " +"ten-minute explanation?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Не краще називати систему &ldquo;" +"Linux&rdquo;, познайомивши людей з її витоками десятихвилинною розповіддю?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you " +"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this " +"treatment?</a>" +msgstr "" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you " +"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating " +"them?</a>" +msgstr "" + +#.
Пандора uk

pandora charms à vendre
find pandora bracelets
pendant bracelets pandora
baixar pandora

Web Analysis for Spisivay - spisivay.ru

ShareDesk is a coworking finder: an easy tool to find shared desks, work spaces and shared office space near you. Everywhere. Anytime.

Tweet
2.68 Rating by CuteStat

spisivay.ru is 7 years 3 months old. It has a global traffic rank of #698,510 in the world. It is a domain having .ru extension. This site has a Google PageRank of 4/10. This website is estimated worth of $ 960.00 and have a daily income of around $ 4.00. As no active threats were reported recently by users, spisivay.ru is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 4 out of 10
PageSpeed Score
84
Siteadvisor Rating
Not Applicable

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 689
Daily Pageviews: 1,378

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 4.00
Estimated Worth: $ 960.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 753
Yahoo Indexed Pages: 725
Bing Indexed Pages: 22

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 44

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: Not Applicable
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 698,510
Domain Authority: 21 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

213.174.157.135

Hosted Country:

United Kingdom GB

Location Latitude:

51.8657

Location Longitude:

-2.2431
Page Title of spisivay.ru
Готовые домашние задания. Решебники. Спиши дз - Списывай.ру
Meta Tags of spisivay.ru
shared desks, sharedesk, shared, office, coworking finder, find coworking, coworking, office sharing, share office, coworkers, europe, america, worldwide, virtual office, work, coworker

Social Engagement

Facebook Shares: 1
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 213.174.157.135)

Скачать обои на рабочий стол бесплатно без регистрации, обои для...

- icewallpapers.ru

Обои для рабочего стола бесплатно, прикольные картинки, фото и заставки

  2,760,417   $ 240.00

ССХ "Забава" - официальный сайт - Главная страница

- dance-zabava.ru

  12,030,743   $ 8.95

Смотреть Фильмы Онлайн бесплатно и - без регистрации и смс! в...

- dvdzal.net

Смотреть фильмы сериалы онлайн, бесплатно и в хорошем качестве

  1,321,589   $ 480.00

Мать солдата - информация, взаимопомощь, моральная поддержка для...

- prizyvnikmoy.ru

  460,111   $ 5,040.00

GunMan News - Главная страница

- gunm.ru

Военная техника стран современности и древних времён, военные технологии, новости.

  292,545   $ 17,280.00

Domain Information

Domain Registrar: RUCENTER-REG-RIPN
Registration Date: 2010-08-12 7 years 3 months 1 week ago
Last Modified: 2011-06-24 6 years 5 months 2 days ago
Expiration Date: 2013-08-12 4 years 3 months 1 week ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns1.ucoz.net 195.216.243.104 Russia Russia
ns2.ucoz.net 213.174.157.200 United States United States

Similarly Ranked Websites

MagiaMagia.it By Milleaccendini

- magiamagia.org

Giochi di prestigio, potrai vedere l'effetto dei giochi con video youtube.magiamagia è Il sito di Milleaccendini !!

  698,511   $ 960.00

Filmizletor.COM - Full HD Film izle , Online Film Seyret

- filmizletor.com

İnternet üzerinden ücretsiz ve online olarak 720p HD görüntü kalitesinde film izleyebileceğiniz evinizdeki sinema salonunuz.

  698,513   $ 960.00

Oyster.co.uk -- Hotel Reviews and Photos

- oyster.co.uk

See the truth before you travel -- thousands of undoctored hotel photos, and the world's most comprehensive, professional hotel reviews.

  698,513   $ 960.00

Книжный Город - это возможность скачать книги бесплатно или читать...

- knigivsem.com

С нашего сайта любой желающий может бесплатно загрузить книгу на ПК или другое устройство, а также почитать книгу онлайн.

  698,514   $ 960.00

Sports marketing and sponsorship data and reports from IMR

- imrpublications.com

  698,515   $ 960.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for spisivay.ruYes! Site Tguk.tj now online.

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Tguk.tj is at the age of #47. Alexa ranks on #895,068 in the world ranking. This site service in Tajikistan. It has 6 category. Its IP address is 77.95.0.35. Last updated on Sunday, 28 May 2017.
Header Title:
Tguk.tj faviconДонишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
Website Age:
47 years old
Alexa Traffic Rank:
Alexa Icon895,068
Traffic Country:
TajikistanTajikistan
IP Address:
77.95.0.35
Page Load Time:
0.7590712 seconds
Page Size:
124.1 KB
Page Text Size:
44.2 KB
Server Signature:
Apache
Website Description:
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
Website Keywords:
Донишгох, тичорат, кð¾ð¼ð¼ðµñ€Ñ‡ÐµñÐºÐ¸Ð¹, кð¾ð¼ðµñ€Ñ‡ÐµñÐºÐ¸, донишгохи тичорат, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Keywords Pie And Searchings

Essential word weight demonstrates the significance of catchphrase that expressed in page. Numerous components influence catchphrase weight.

Currently, we found 6 categories on Tguk.tj.

loader
KeywordWebsite CountRelated Websites
1.Донишгох1View
2.тичорат1View
3.кð¾ð¼ð¼ðµñ€Ñ‡ÐµñÐºÐ¸Ð¹1View
4.кð¾ð¼ðµñ€Ñ‡ÐµñÐºÐ¸1View
5.донишгохи тичорат1View
6.Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон1View

Web Search Interest

Investigate the five essential catchphrase on Tguk.tj since 2004 in the around the world. Watch looking subjects inclinations with Google Hot Searches.

Analysis of HTTP Header

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). The HTTP Headers of Tguk.tj.

Keep-Alive: timeout=15, max=50
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Mon, 29 May 2017 02:16:24 GMT
Location: http://tguk.tj/index.php/tj/
Set-Cookie: f663a921cafefd3f6b887138e3bc8fb1=2935dae5895b015f00c0f2aa7ee42a39; expires=Tue, 30-May-2017 18:16:24 GMT; Max-Age=144000; path=/
Server: Apache
Server Signature: Apache
Page Type: text/html; charset=utf-8
Content Type: n/a

HTML Analysis

Tguk.tj HTML information: charset, page size and text size.

Charset:n/a
Page Size:124.1 KB
Page Text Size:44.2 KB
HTML5?:False

Website Titles Analysis

There are 1 records on this site title.

DateTitle
Monday, 29 May 2017Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Description And Keywords

DateDescriptionKeywords
Monday, 29 May 2017Донишгоҳи давлатии тиҷорати ТоҷикистонДонишгох,тичорат,коммерческий, комерчески,донишгохи тичорат, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Tguk.tj Meta Items

There are 3 website metas on Tguk.tj.

MetaContent
keywords&#208;”&#208;&#190;&#208;&#189;&#208;&#184;&#209;ˆ&#208;&#179;&#208;&#190;&#209;…,&#209;‚&#208;&#184;&#209;‡&#208;&#190;&#209;€&#208;&#176;&#209;‚,&#208;&#186;&#208;&#190;&#208;&#188;&#208;&#188;&#208;&#181;&#209;€&#209;‡&#208;&#181;&#209;&#208;&#186;&#208;&#184;&#208;&#185;, &#208;&#186;&#208;&#190;&#208;&#188;&#208;&#181;&#209;€&#209;‡&#208;&#181;&#209;&#208;&#186;&#208;&#184;,&#208;&#180;&#208;&#190;&#208;&#189;&#208;&#184;&#209;ˆ&#208;&#179;&#208;&#190;&#209;…&#208;&#184; &#209;‚&#208;&#184;&#209;‡&#208;&#190;&#209;€&#208;&#176;&#209;‚, &#208;”&#208;&#190;&#208;&#189;&#208;&#184;&#209;ˆ&#208;&#179;&#208;&#190;&#210;&#179;&#208;&#184; &#208;&#180;&#208;&#176;&#208;&#178;&#208;&#187;&#208;&#176;&#209;‚&#208;&#184;&#208;&#184; &#209;‚&#208;&#184;&#210;&#183;&#208;&#190;&#209;€&#208;&#176;&#209;‚&#208;&#184; &#208;&#162;&#208;&#190;&#210;&#183;&#208;&#184;&#208;&#186;&#208;&#184;&#209;&#209;‚&#208;&#190;&#208;&#189;
description&#208;”&#208;&#190;&#208;&#189;&#208;&#184;&#209;ˆ&#208;&#179;&#208;&#190;&#210;&#179;&#208;&#184; &#208;&#180;&#208;&#176;&#208;&#178;&#208;&#187;&#208;&#176;&#209;‚&#208;&#184;&#208;&#184; &#209;‚&#208;&#184;&#210;&#183;&#208;&#190;&#209;€&#208;&#176;&#209;‚&#208;&#184; &#208;&#162;&#208;&#190;&#210;&#183;&#208;&#184;&#208;&#186;&#208;&#184;&#209;&#209;‚&#208;&#190;&#208;&#189;
content-typetext/html; charset=utf-8

Website Important Html Tags

There are 10 website important html tags Tguk.tj.

TagText
h1Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
h3ДОНИШГОҲИ МО - ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3ДОНИШГОҲИ МО - ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3ДОНИШГОҲИ МО - ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3ДОНИШГОҲИ МО - ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3ДОНИШГОҲИ МО - ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3ДОНИШГОҲИ МО-ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!
h3Донишҷȳёни мо дар Қазоқистон
h3Робитаҳои байналмилалӣ
h3Таҳсилоти фосилавӣ

Tguk.tj Link Analysis

You can create links by adding rel="nofollow" tag, which is not searched by search engines. These kinds of links called nofollow links. You also should add nofollow tag to the links, you think it doesn't need it.

The links on the other websites are called external link. You should not have too much external links on your website. Other wise this will affects your website negatively.

It's very important to use pictures on your website to bring up the main concepts of your website. This will increase your potential visitor number.

Search engines understand the pictures by their alt tags. If there is no alt tag, search engine doesn't understand anything from the image. That's why you should use alt tag on your all pictures, which you use in your website. It's crucial to use alt tag and to make sure search engines know what you are talking about.

TitleCount
Total Link Count104
Title Link Count64
No-follow Link Count0
Internal Link Count101
External Link Count3
Image Count29
Alt Image Count0
Title Image Count19

Analysis of Domain Name

Domain name is page's name and address on web. Without this address, an Internet client can achieve the page just with IP addresses. Case in point, page that you are going by now domain name is tguk.tj. Domain name is the simple sort that the via the path of least resistance of number framework that we say IP addresses.

Tguk.tj has 47 years old, It will be expired on 1970-01-01

Domain Name: Tguk.tj
Domain Age: 47 years old
Name Server 1: n/a
Name Server 2: n/a
Registrar: n/a
Created: 1970-01-01
Updated: 1970-01-01
Expires: 1970-01-01
Whois Server:

Website IP Information

Domain is either you or your company's ID in the Internet, when you apply to connect to Internet, they will give you protocol number. This called IP address (Internet Protocol Number). Every device connected to Internet has an IP number. Each computer has to have an IP number to connect with other computers. For example your computer's IP address is 77.95.0.35. The other computers find you with this number. Domain is just appearance of this numbers.

Ip Address:77.95.0.35
Country:TajikistanTajikistan
Status Code:OK
Region Name:Dushanbe
City Name:Dushanbe
Zip Code:-
Latitude:38.53575
Time Zone:+05:00

Domains Hosted On The Same IP Analysis

IP addresses are in the size for Ipv4 32 bit that is basic and indicated with 4 bit of 8 bit number that distinguish with focuses. For example: 77.95.0.35

The server IP location of Tguk.tj is 77.95.0.35, we have discovered 8+ site facilitated on this server.

RankWebsiteCountry
n/adushanbeplaza.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#1,001,291mts.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#408,802pharmed.tnu.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#1,713,177tarena.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#603,868tgpu.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#895,068tguk.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#555,205tnu.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan
#640,695tut.tj [77.95.0.35]TajikistanTajikistan

Websites With Similar Rank Analysis

Alexa rank is a scoring framework that measuring an activity and making characterization as per this movement those Alexa Toolbar clients are going to sites.

Webmasters, publicists and ad networks assess your website that base on alexa rank estimation of your site or online journal. On the off chance that you have site that have high fame, both you are gone to by more guest and you pick up high benefit on promotions that you show.

We discovered aggregate 20+ domain names. The sites that positioned in the middle of #895,078 and #895,058 on the web just before or after Tguk.tj.

RankWebsiteCountry
#894,969spbashop.ruRussian FederationRussian Federation
#894,970circday.comChinaChina
#894,970empireloan.comUnited StatesUnited States
#894,970main.ruRussian FederationRussian Federation
#894,970theeroticsection.comUnited StatesUnited States
#894,971chungo.com.arUnited StatesUnited States
#894,971findaffordablehousing.orgUnited StatesUnited States
#894,971siemprefresh.netUnited KingdomUnited Kingdom
#894,972scriptaffiliasi.comIndonesiaIndonesia
#894,974muehlenprofi.deGermanyGermany
#894,976minutelabs.ioUnited StatesUnited States
#894,977rechargex3.inUnited StatesUnited States
#894,978hunturdeals.comUnited StatesUnited States
#894,979webspace.uzUzbekistanUzbekistan
#894,980bookerville.comUnited StatesUnited States
#894,982tattodovme.comTurkeyTurkey
#894,985hentairenai.comSingaporeSingapore
#894,985premiocdi.orgUnited StatesUnited States
#894,985thedailybit.comFranceFrance
#894,985timeandmind.netItalyItaly

Other Domains Like TGUK Analysis

We found total 2+ domain names like tguk.tj. Their owners may be the same company or not.

RankWebsiteCountry
n/atguk.co.ukUnited KingdomUnited Kingdom
#895,068tguk.tjTajikistanTajikistan

Alexa Traffic Graph Rankings

  • Traffic Rank
  • Reach %
  • Pageviews %
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %
Alexa Graph Image

Alexa Information

Tguk.tj Alexa information

Global Rank
Global895,068
Rank in Tajikistan
Tajikistan976
Global Rank:895,068
Country Rank:976
Reach Rank:1,001,205
Rank Delta:-326702
Last Checked:Monday, 29 May 2017

Page Load Time Analysis

Tguk.tj page load time is the time required for website visitors open, the less load time and means to open the site faster.

Page Load Time 0.7590712 Seconds

Reviews (0)

Leave A Review loader

Constructive, overall criticism will be received and we can inform the website owner, if the owner registers and confirms site ownership according to Pagesstudy.com policies.