4ingen - Viering pandora ringen

4ingen: Licht en liefde

Alle 4ingen
Insturen
Zoeken
4ingen

Welkomstwoord

Tom:
Lieve ouders, familie en vrienden,
vandaag is voor ons een speciale dag die we graag delen met jullie.
In het licht van Kerstmis is onze vriendschap uitgegroeid tot
liefde voor elkaar.
Dat licht hebben wij sindsdien altijd meegedragen in onze harten.

Hillary:
Liefde is voor ons; een blijvende zon zijn voor elkaar.
Wij staan hier vandaag voor God om onze liefde voor elkaar
zichtbaar en tastbaar te maken.
We zijn gelukkig dat we dit kunnen delen met zoveel mensen die
om ons geven en getuige willen zijn van het begin van onze
nieuwe reis, samen en voor altijd.....

Licht en liefde

Heb lief met heel je hart en laat die liefde over iedereen en alles schijnen.
Zoals de zon, die zijn licht aan al het leven geeft, niets uitgezonderd.
Als jij jouw liefde laat stromen, dan breng je geluk en vreugde
en die liefde zal blijven groeien en vele malen sterker tot je terugkeren.

Intredeliedmuziek

Vergevingsmoment:

In de lente van de liefde is het bij elkaar zijn een feest. Men is in de zevende hemel en men vergeet dat elke lente naar de herfst gaat en door de winter heen moet naar een nieuwe lente toe. In deze donkere dagen is er maar één oplossing: zoeken naar vergeving, zoeken naar het licht.

Er waren momenten dat we door zwakheid of onverschilligheid, onvoldoende attenties opbrachten; zelfs ondankbaar waren tegenover hen die ons oprecht liefhebben.
Er verdween een straaltje licht.
Allen:
'Tot zeven maal zeventig maal' (C. Desoete)

We waren niet altijd liefdevol voor elkaar, teveel bekommerd om onszelf waardoor we niet genoeg aandacht hadden voor het geluk van een ander.
Er verdween een straaltje licht.

Allen:
'Tot zeven maal zeventig maal' (C. Desoete)

We gaven niet altijd onze steun aan onze medemens, lieten troostende woorden ongezegd en hulpvaardige daden ongedaan.
Er verdween een straaltje licht.

Allen:
'Tot zeven maal zeventig maal' (C. Desoete)

Hoe donker wij het ook maken, wat wij ook verkeerd doen, Jezus' licht zorgt ervoor dat uitgedoofde kaarsen weer gaan branden. Hij roept ons op om zelf een licht te zijn voor de anderen. Laten wij zijn uitnodiging overwegen en vergiffenis vragen en schenken voor al die keren dat wij Zijn licht kwijt waren.

Openingsgebed

Liefhebben...
is samen een waagstuk beginnen
waarvan je weet dat het de moeite waard is.
Het is samen op zoek gaan langs een stille weg.
Het is iets waar je verstand maar moeilijk bij kan.
Het is wanneer je hart op volle toeren gaat draaien

Liefhebben,
is afscheid nemen van je eigen ik,
is met moed in je handen naar de ander toegaan,
met de hoop dat hij je neemt zoals je bent.

Liefhebben,
is beseffen dat je alleen niet aankan,
wat je met twee wel aankan.

Heer, twee mensen die elkaar liefhebben
hebt Gij nu samengebracht.
Op hen rust nu de levensgrote taak om elkaar gelukkig te maken, om voor elkaar een thuis te zijn, en voor de kinderen die Gij hen schenken zult.
Wij kennen maar al te goed de moeilijkheden van deze opgave.
Wil hen daarom steeds vergezellen van dag tot dag, in eeuwigheid, amen.

Lezing

Gisteren heb ik een echtpaar gezien. Hij was over de tachtig, zij nauwelijks iets jonger. Een beetje buiten adem torden ze tegen de straathelling op. Hij had spierwit haar. Zij had blauwe ogen, met rimpeltjes om te zoenen. Hij leek last te hebben van reuma, zij van astma. Ze keken naar elkaar en hielden heel stevig elkaars hand vast. Ik weet zeker dat ze een hele reeks zorgen, ruzies en verzoeningen hadden meegemaakt. Met spaarzame woorden wellicht, maar met de wil om bij elkaar te blijven en ook om met elkaar te sterven. Je kunt erom glimlachen, maar er is heel veel liefde nodig om bij jezelf te zeggen: "Ik zou met haar, met hem willen doodgaan." Hij hield haar bij de hand alsof hij haar tegen alles wou beschermen: tegen het oud worden, tegen de eenzaamheid...
Ik heb hen niet durven vragen of ook zij hem een maniak had gevonden, of een knorpot. Of zij hem op de zenuwen had gewerkt met haar breiwerk, haar confituur en haar gepraat.
Ik heb hen niet durven vragen hoe vaak hij bij het weggaan de deur had dichtgeklapt, hoe vaak zij gehuild had, hoe vaak zij hem had toegeroepen. Wat doet het er trouwens toe? Ze waren daar, nog altijd daar en... samen. Een recept voor een mirakelliefde bestaat niet. Alleen de liefde bestaat!

Tussenzangmuziek

Evangelie

Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar je plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moet jullie licht stralen voor het oog van de mensen, zodat ze je goede werken zien en je Vader verheerlijken die in de hemel is.

Homilie / Toelichting

Huwelijkssluiting

Hillary en Tom,
jullie willen een huis bouwen op een rots,
jullie dromen van een leven waar de zon nooit ondergaat.
Maak die droom waar:
blijf elkaar aanvaarden zoals je bent
met hoogten en laagten.
Dit is een mooie, maar moeilijke taak
die je voortaan dragen moet:
Maak elkaar gelukkig!

Aan elkaar heb je vaak gezegd,
dat je van elkaar houdt.
Willen jullie dan hier,
omringd door jullie dierbaren
de stem van je hart laten spreken
om te tonen dat je voor eeuwig elkaar gekozen hebt,
en verbonden wil zijn als man en vrouw.

Hillary en Tom:
Voor alle familie en vrienden hier aanwezig bevestigen wij, dat wij uit vrije wil en met de volle toestemming van ons hart, naar hier zijn gekomen, om met elkaar te trouwen.
Wij zijn bereid elkaars eigenheid als man en vrouw te aanvaarden en steeds een licht te zijn voor elkaar.
Wij zullen gelukkig zijn als we kinderen als geschenk van God mogen ontvangen, hen in onze liefde laten delen en hen op te voeden in de Geest van Christus.
Onze liefde zullen we niet alleen voor onszelf houden maar zullen we graag delen met andere mensen.

Trouwbelofte

Mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in de gemeenschap voor jullie familie en vrienden, voor God en voor de Kerk jullie trouwbelofte uit te spreken.

Tom:
Liefste Hilly, bijna 3 jaartjes geleden gaf je me op kerstavond het mooiste cadeau,
een kus van jou! Die kus was het begin van een mooi verhaal. Een verhaal dat vandaag niet ten einde loopt maar verder open bloeit.
Ik heb je lief en daarom wil ik vandaag je man worden.
Ik wil je trouw blijven, in je blijven geloven en me onvoorwaardelijk inzetten; zowel in de zonnige als duistere dagen. Samen met jou, wil ik van ons huisje een thuis maken waar het licht mag blijven schijnen voor iedereen.
In dit huisje wil ik er zijn voor jou maar ook voor onze kindjes.
Knuffeltje, ik hou van jou!

Hillary:
Liefste knuffeltje, kerstavond 2000 herinner ik me nog als de dag van gisteren. Je gaf me je dierbaarste geschenk: je hart! Die avond hebben we gekozen voor elkaar en onze vriendschap werd innige liefde.
Een liefde die blijft groeien en licht geeft als er schaduw dreigt. Omdat ik in "ons" geloof wil ik vandaag je vrouw zijn. In goede en minder goede dagen wil ik er altijd zijn voor jou om je vreugde maar ook je verdriet te delen.
Ik zal je trouw blijven en onvoorwaardelijk steunen als het moeilijk gaat.
Met z'n tweetjes wil ik van ons huisje een warm nestje maken waar kindjes meer dan welkom zijn.
Ik zie je graag! Je bent het zonnetje dat mijn hart verwarmt!

Kerkelijke bevestiging:

Hillary en Tom, voor de kerkgemeenschap zijn jullie nu Christelijk gehuwden. Maak elkaar gelukkig! Mogen jullie steeds bij elkaar de kracht vinden om zinvol te leven.
Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden

Zegening en overreiking van de ringen:

Handen van een mens
zeggen soms veel meer dan woorden kunnen.
Gevoelig en liefdevol kunnen zij strelen.
Meevoelend en troostend kunnen zij
een andere hand omvatten.
Handen worden je gegeven om ze naar anderen toe te steken.
Deze handen, jullie handen, versieren we vandaag met het teken van trouw.

Heer, zegen deze ringen.
Laat ze voor Hillary en Tom voor altijd een teken zijn van wederzijdse trouw
en van de genegenheid die ze elkaar toedragen.

Tom:
Hillary, draag deze ring als tastbaar symbool van onze liefde, als teken van licht en warmte voor elkaar.

Hillary:
Tom, draag deze ring als tastbaar symbool van onze liefde, als teken van licht en warmte voor elkaar.

Zegening van de huwelijkskaars en kruisbeeldje:

Heer, zegen deze kaars,
opdat haar vlam een laaiend teken
van de liefde tussen Hillary en Tom zou zijn;
opdat haar vuur momenten van kilte zou verwarmen.
Geef hen de kracht haar licht uit te dragen aan allen die hen dierbaar zijn.

Heer, zegen ook dit kruisje dat straks een stille getuige van liefde zal zijn in het huis van Hillary en Tom.
Maak dat hun huis een thuis wordt waar iedereen welkom is. Laat dit kleine symbool een teken zijn van Gods aanwezigheid.

Ik heb het gezien.
Mijn vlammetje was erbij
toen je de handen in elkaar legde
en voorgoed je hart weggaf.
Ik ben meer dan een gewone kaars.
Steek me aan
als het donker wordt,
als de eerste ruzie komt
als je in stilte onder iets lijdt,
steek me dan aan
Steek me aan
als je de eerste stap wilt zetten
maar je weet niet hoe,
als je tot gesprek wilt komen
maar geen woorden vindt,
als je omhelzen wilt
en je armen worden stijf,
steek me dan aan.
Ik ben je huwelijkskaars.
Laat me branden als het moet
totdat je samen
wang tegen wang
mijn vlammetje doven kunt,
dan zeg ik dankbaar: 'tot de volgende keer.'

Ondertekenen van het huwelijksregister:

Voorbeden

Wanneer twee jonge mensen zo'n grote stap zetten, mogen wij hen niet alleen laten, maar moeten wij hen tot steun zijn. Daarom bidden wij om kracht voor de jonggehuwden en voor onszelf.

Heer, als twee mensen samen komen en bij elkaar willen blijven, is dit dankzij vele fantastische momenten. Schenk Hillary en Tom de creativiteit en de trouw om op hun manier van elkaar te blijven houden. Dat ze er niet uit vallen als de levenszee een beetje woelig wordt. Geef hen de kansen om een thuis uit te bouwen waar liefde bron is van geluk, waar nieuw leven welkom is en waar elke gast een vriend mag zijn.
Laat ons bidden.

Allen:
'Ubi Caritas' (Taizé)

Al die fantastische momenten zouden er niet geweest zijn zonder de vriendschap, het begrip en de hulp van hun ouders en grootouders. Bidden we voor de jaren vol liefde en zorg, voor Ilse:
Al die fantastische momenten zouden er niet geweest zijn zonder de vriendschap, het begrip en de hulp van hun ouders en grootouders. Bidden we voor de jaren vol liefde en zorg, voor hun begrip en geduld, voor de ontelbare kansen die zij hen gaven om op te groeien tot waardige volwassenen. Wij danken voor het "daar zijn" en hopen dat ze er zullen blijven zijn voor ons. We blijven jullie nodig hebben! Laat ons bidden.

Allen:
'Ubi Caritas' (Taizé)

Er zijn natuurlijk ook triestige momenten geweest. We hadden er graag nog enkelen bij gehad die er nu niet meer zijn. We zullen hen nooit vergeten en altijd dankbaar blijven voor wat ze ons bijgebracht hebben. Dat zij op deze dag als dankbare getuigen van ons geluk met ons verenigd mogen zijn.
Laat ons bidden.

Allen:
'Ubi Caritas' (Taizé)

God, dit zijn enkele verlangens die wij duidelijk hebben uitgesproken. Maar dit jonge paar verlangt nog veel meer wat niet uitgesproken kan worden, omdat het zo diep menselijk is. Wil hen verder begeleiden op hun levensweg. Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen.

Offerande

Gebed over de gaven

Heer, aanvaard het offer dat we U aanbieden.
Zegen deze gaven die hier op het altaar staan.
Bloemen, die het leven mooi maken en een uitdrukking zijn van wat wij voor anderen betekenen.
Kaarsen, die licht en warmte brengen en een teken van de Heer zijn die in ons huis wil komen wonen.
Brood, teken van genegenheid en dienstbaarheid dat we met elkaar mogen breken.
Wijn, teken van vreugde en vriendschap, die we steeds bij elkaar kunnen vinden

Groot dankgebed:

Algemene pagina met mogelijke hooggebeden

Onze Vader

Huwelijkszegen:

God, onze Vader,
zegen deze twee mensen.

Zegen hun handen, opdat ze niets voor elkaar verbergen,
maar alles delen wat het leven biedt: zon en schaduw, licht en duisternis.

Zegen hun ogen, opdat ze elkaar steeds "nieuw zien" en met één oogopslag elkaar
verstaan;
Opdat ze één en al oog worden voor de mensen om hen heen.

Zegen Hillary,
geef haar de kracht om steeds een lieftallige vrouw en zorgzame moeder te zijn.

Zegen Tom,
maak hem sterk in zachtheid. Geef hem de kracht om een goede man en vader te zijn.

Voorzie hun huis van het nodige brood.
Laat hen dat brood delen met mensen in nood.
Laat hen het brood van Uw liefde samen breken
en samen drinken de beker van het Verbond,
door Christus, onze Heer, Amen.

Vredeswens

De weg naar vrede waarvan wij dromen lijkt soms een lange tocht.
Hillary en Tom, ik wens jullie licht in momenten van duister. Ik wens jullie vrede, vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Mag jullie wederzijdse liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, zodat jullie kunen onderscheiden wat waardevol en belangrijk is in het leven.
Laat de vrede van de Heer jullie altijd bijstaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen:
En met uw Geest

El himno de la Pazmuziek

(C. Desoete)

Communie

Slotgebed

Heer, onze God,
Hillary en Tom gaan voortaan samen op het leven af, zoekend en hopend, het avontuur tegemoet, met als inzet het beste van zichzelf.
Laat hen eraan denken dat elke dag hun wordt gegeven als een eeuwigheid om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken.
Geef dat wij allen, die aan deze viering hebben deelgenomen, ook delen in het geluk dat Gij hen bracht.
Door Christus onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Hillary en Tom,
vergeet de mooie dagen niet want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug.
Vul je hoofd met blije gedachten,
je hart met vergevensgezindheid, tederheid, licht en liefde.
Ga samen moedig op weg,
moge het een heel mooie en boeiende weg zijn.
Daartoe zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
En gaat nu allen hen in vrede.

Allen:
Wij danken God.

Dank je wel:

Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven

(Phil Bosmans)

Over deze viering

TitelLicht en liefde
Soort vieringEucharistieviering
GelegenheidHuwelijksviering
BeschrijvingGoede huwelijk ekcqqbbh. prezzo braccialetto pandorasviering waarin ook plaats voor samenzang.
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepvanaf 18 jaar
Trefwoordenkaars, licht, liefde, roos
Jaartal2003
SamenstellerHillary Verschoore en Tom
InzenderHillary Verschoore en Tom
E-mailhillary.verschoore@pandora.be

pandora ringen

интернет-магазин pandora
pandora osta verkossa
charm madra pandora
ilmainen pandora lataus
loja pandora online
 • Inloggen
 • Nieuwe klant
 • Mijn account
 • Verlanglijst
 • Uitloggen
 • Winkels & Openingstijden
 • Klantenservice
 • Duurzaam ondernemen

Winkels & Openingstijden

Klantenservice

Top 10 veelgestelde vragen
 • Kan ik mijn bestelling retourneren?
 • Is een artikel op voorraad en kan ik het reserveren?
 • Wat is de status van mijn bestelling?
 • Wat is jullie levertijd?
 • Welke betaalmethoden accepteert de Bijenkorf?
 • Wat is het saldo van mijn Cadeaucard?
 • Kan ik mijn bestelling wijzigen?
 • Wat is de Bijenkorf Card?
 • Hoe besteed ik mijn Bijenkorf Punten?
 • Hoe lang blijven mijn de Bijenkorf Punten geldig?
bekijk alle veelgestelde vragen

Elke dag bereikbaar tussen 08.00 - 24.00

Via chat, WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail
Of bel ons op 0800 0818


Bezorgen en retourneren

Gratis bezorging (voor 22.00 uur besteld, binnen 1-2 dagen in huis)

Met een webshopaccount profiteer je van gratis bezorging.

Log in of maak in 2 simpele stappen een webshopaccount aan en profiteer direct van gratis bezorging

Let op: tijdens Sint Aanbiedingen (22-27 november) zijn niet alle bezorgmethodes beschikbaar.

Bezorgmethode Met account
Bezorgen PostNL (3,95) gratis
Ophalen in Bijenkorf-winkel (gratis) gratis
Ophalen PostNL Pakketpunt (2,95) gratis
Avondbezorging PostNL (3,95) niet beschikbaar

Extra services voor nog meer gemak

Zondagbezorging door PostNL niet beschikbaar
Bezorging op afspraak door PostNL niet beschikbaar

Gratis bezorging wanneer jij wilt met ShippingPlus

Met ShippingPlus profiteer je voor 9,95 een jaar lang van gratis bezorging.

We bezorgen jouw pakketjes wanneer en waar je maar wilt. Ook op zondag, 's avonds en binnen een tijdvak van 2 uur.


Gratis retourneren

Retourneren is eenvoudig, snel en gratis. Retourneren is eenvoudig, snel en gratis. Er zijn verschillende mogelijkheden om je webshopbestelling te retourneren. Speciaal voor de feestdagen: voor webshop-aankopen tussen 13 november t/m 20 december geldt een langere retourtermijn van 28 dagen. 

PostNL Pakketpunt gratis
PostNL pakketbezorger gratis
Bijenkorf-winkel gratis

Winkelmand

Verlanglijst

Wachtwoord vergeten

Weet u uw wachtwoord niet meer? Vul hieronder uw e-mailadres in. We sturen u binnen enkele minuten een e-mail waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt.

Bedankt, u ontvangt binnen enkele minuten een e-mail daarin een persoonlijke link waarmee een nieuw wachtwoord aangemaakt kan worden.

terug naar inloggen

Nieuwe klant

Profiteer met een webshopaccount van gratis bezorging. Maak in 2 simpele stappen een webshopaccount aan en geniet direct van gratis bezorging. Bekijk alle informatie over bezorgen en retourneren.

Lees hier het privacy statement

Ben je al in het bezit van een webshopaccount? Log hieronder in om direct gebruik te maken van gratis bezorging.

Shop the look

products


 • Inloggen
 • Nieuwe klant
 • Mijn account
 • Verlanglijst
 • Uitloggen
 • Winkels & Openingstijden
 • Klantenservice
 • Duurzaam ondernemen

Winkels & Openingstijden

Klantenservice

Top 10 veelgestelde vragen
 • Kan ik mijn bestelling retourneren?
 • Is een artikel op voorraad en kan ik het reserveren?
 • Wat is de status van mijn bestelling?
 • Wat is jullie levertijd?
 • Welke betaalmethoden accepteert de Bijenkorf?
 • Wat is het saldo van mijn Cadeaucard?
 • Kan ik mijn bestelling wijzigen?
 • Wat is de Bijenkorf Card?
 • Hoe besteed ik mijn Bijenkorf Punten?
 • Hoe lang blijven mijn de Bijenkorf Punten geldig?
bekijk alle veelgestelde vragen

Elke dag bereikbaar tussen 08.00 - 24.00

Via chat, WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail
Of bel ons op 00800 800 12222


Leveren en retourneren

Gratis levering (ma t/m vrij voor 22.00 uur besteld, binnen 1-2 dagen geleverd)

Met een webshopaccount profiteer je van gratis levering.

Log in of maak in 2 simpele stappen een webshopaccount aan en profiteer direct van gratis levering

Levermethode Met account
Leveren PostNL (3,95) gratis
Ophalen UPS Access Point (2,95) gratis
Ophalen in Bijenkorf-winkel (gratis) gratis

Gratis retourneren

Retourneren is eenvoudig, snel en gratis. Er zijn verschillende mogelijkheden om je webshopbestelling binnen 28 dagen te retourneren.

UPS Access Point gratis
Bijenkorf-winkel gratis

Winkelmand

Verlanglijst

Wachtwoord vergeten

Weet u uw wachtwoord niet meer? Vul hieronder uw e-mailadres in. We sturen u binnen enkele minuten een e-mail waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt.

Bedankt, u ontvangt binnen enkele minuten een e-mail daarin een persoonlijke link waarmee een nieuw wachtwoord aangemaakt kan worden.

terug naar inloggen

Nieuwe klant

Profiteer met een webshopaccount van gratis levering. Maak in 2 simpele stappen een webshopaccount aan en geniet direct van gratis levering. Bekijk alle informatie over leveren en retourneren.

Lees hier het privacy statement

Ben je al accounthouder? Log hieronder in om direct gebruik te maken van gratis levering.

Shop the look

products