Kommissionens prioriteringar

 • Jobb, tillväxt och investeringar
 • Den digitala inre marknaden
 • Energiunionen och klimatpolitiken
 • Inre marknaden
 • En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
 • En balanserad och progressiv handelspolitik för att möta globaliseringen
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter
 • Migration
 • En starkare global aktör
 • Ökad demokrati

Om EU-kommissionen

 • Kommissionens avdelningar
 • Kommissionens arbete
Läs mer om kommissionen

Kontakt

 • Lokala EU-kontor och informationsställen
 • Kommissionens personal
 • Kontaktguide per kommissionsverksamhet
 • Presskontakter

Aktuellt