Qualityhifi - Column Introductie streaming audio deel 1-2-3-4-5 en 6 door Jord Groen Triple M Audio pandora internetradio - luister naar gratis muziek die je van houdt

Column Introductie streaming audio deel 1-2-3-4-5 en 6 door Jord Groen Triple M Audio

Jord Groen Triple M Audio Shop Introductie streaming audio. DEEL 1.  Omdat we erg veel vragen krijgen over het streamen van audio ga ik de komende zeven weken elke week een artikel op Qualityhifi en Facebook plaatsen over dit onderwerp. Over het streamen van muziek is tegenwoordig veel te doen. Dat het de nieuwe standaard is om muziek af te spelen, is voor iedereen wel duidelijk. Websites waarvan hoge resolutie muziek te downloaden is schieten als paddenstoelen uit de grond, alsmede het aanbod netwerkspelers en allerhande apparatuur waarmee het hele huis van muziek kan worden voorzien. Bij Triple M audio shop zagen we dat al aankomen en zijn we ruim vijf jaar geleden overgestapt van de CD-speler naar streaming audio. De afgelopen jaren is er veel veranderd en het aanbod enorm toegenomen. Voor iemand die wil beginnen met streamen en ook voor mensen die al langer bezig zijn, is soms door de bomen het bos al bijna of helemaal niet meer te zien. Komende weken zal ik hier verschillende onderwerpen behandelen die met het streamen te maken hebben. De visie van Triple M audio shop op het streamen van muziek zal hierin duidelijk naar voren komen.   Netwerk-streamers, all-in-one spelers, Bluetooth, Airplay, draadloos e.d. zijn onderwerpen die ik verder niet ga behandelen. Deze hebben niets met high-end muziekweergave te maken en klinken niet beter dan een CD-speler in dezelfde prijsklasse, terwijl streaming audio, mits goed gedaan, overtuigend beter klinkt dan welke CD-speler ook. Bij Triple M audio shop zijn we gespecialiseerd in de hardware van high-end audio streaming, het instellen van de software, optimaal rippen en het aanleggen van netwerken om het maximale uit uw digitale collectie te halen.   Streaming audio wordt vaak de opvolger van de Compact Disc genoemd. Wat geheel terecht is. Muziek binnenhalen en afspelen via de computer is voor veel mensen al heel gewoon. iTunes is hierin voor veel mensen het portaal geweest om de CD vaarwel te zeggen. De jonge mensen, die opgroeien met iPods en internet, weten al bijna niet meer wat een CD is.   De CD, die ooit is bedacht door Philips en Sony, heeft een opslag capaciteit van maximaal 74 minuten aan stereogeluid met een resolutie van 16 bit en een bemonstering frequentie van 44,1kHz (705.600 bits per seconde, grootte per album ongeveer 680 MB). Vrij beperkt als je bedenkt dat met streaming audio de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. Geheugen op een harde schijf kost tegenwoordig ongeveer tussen de €45 tot €55 per terabyte. Muziek met resoluties van 24 bit of hoger en een frequentie van 192kHz (4.608.000 bits per seconde, grootte per album ongeveer 2,5 GB) zijn al geen uitzondering meer. Omdat de muziek wordt opgeslagen op 1 of meerdere harde schijven van soms wel 3 TB per schijf zijn er nauwelijks nog limieten aan de resoluties, opslag en lengtes van muziekstukken.   Triple M audio shop heeft de mogelijkheid om alle verschillende formaten die er bestaan om te streamen af te spelen. PCM 16/44.1 tot 32/192, DSD 64 en 128, verschillende verbindingen waaronder USB (synchroon en asynchroon) zijn enkele voorbeelden. Door de verwisselbare inputboards in de DAC’s van Pink Faun hebben we de mogelijkheid alles te kunnen testen op dezelfde basis, zodat we de werkelijke verschillen kunnen laten horen.   Volgende week ga ik dieper in op de verschillende manieren om muziek te streamen. Alle conclusies en beweringen die we doen zijn grotendeels gebaseerd op luisteren en experimenteren, en in mindere mate metingen. Uiteindelijk gaat het ultimo om de muziekbeleving. Uiteraard kunt u altijd bij ons langskomen, ook zonder afspraak, voor een demo of persoonlijk advies.   www.triplemaudioshop.nl   Met vriendelijke groet,   Jord Groen Triple M Audio Shop   Jord Groen, Triple M audio shop van Deventerstraat 10 3911KH  Rhenen                   DEEL 2..   Hoe het beste te streamen   Als je wilt beginnen met streamen, zijn er een legio mogelijkheden om uit kiezen. Om tot een goede keuze te komen, is het zaak te weten wat je wilt. In dit artikel behandel ik hoe je het streamen het beste kunt opzetten. Een goed uitgangspunt is de kwaliteit die je wilt behalen. Zoals ik vorige week aangaf moet streaming audio beter klinken dan een CD-speler. De data op de harde schijf is veel beter dan op een CD, zeker met hoge resolutie muziek, bijvoorbeeld 24 bit studiokwaliteit tegenover 16 bit CD-kwaliteit. Er is betere data beschikbaar, maar het klinkt niet beter.   Het probleem ligt  voor een groot deel hierbij, dat streaming-audio een manier van afspelen is waar wat meer aandacht aan besteedt moet worden dan afspelen via een CD-speler. Zie het maar zoals een platenspeler, daar moet je ook de nodige handelingen verrichten om het op topniveau te laten klinken. Net zoals maar weinig mensen een platenspeler echt goed kunnen afstellen, zijn er weinig mensen die streaming audio goed kunnen opzetten.  Vaak wordt er dan maar gegrepen naar een all-in-one netwerk-speler en dan nog het liefst een UPnP speler.   Nadeel van deze apparatuur is, hoe duur ze ook mogen zijn, dat er bij de ontwikkeling hiervan altijd rekening gehouden moet worden met het hoge gebruikersgemak, zelfs als dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit! Nadelen van UPnP zijn, dat niet alle formaten muziek afgespeeld kunnen worden, en doordat de speler van te voren niet weet welke informatie er door de server wordt verzonden moeten bestandsoverzichten elke keer opnieuw opgehaald worden, wat weer tot veel data verkeer leidt waardoor alles traag reageert. Ook hoge resoluties muziek, zoekfuncties en gapless muziekweergave gaan vaak niet goed samen met UPnP. Het is ook altijd afwachten welke updates er beschikbaar komen, hoe goed is alles ondersteund? Je bent daarmee volledig afhankelijk van de fabrikant en niet van derde partijen die er alle belang bij hebben de beste te  willen zijn en dus continu verder ontwikkelen.   Gelukkig bestaat er een veel betere (en vaak goedkopere) oplossing. Dat is de muziek streamen via een computer. Het streamen via de computer kent een grote mate van vrijheid ten opzichte van een netwerk-streamer. Computers zijn tegenwoordig zeer compact te krijgen, in kleine behuizingen en kunnen compleet zonder bewegende delen (stil) werken. Als er in de toekomst betere software en/of hardware uitkomt is dit heel eenvoudig toe te passen in de computer. Dan is er nog het bedieningsgemak. Laat u niet afschrikken door een computer. Het bedienen van de computer is echt niet moeilijker of ingewikkelder dan een media-streamer, juist in tegendeel. Wat wel belangrijk is, en het systeem werkelijk kan maken en breken, is dat de computer goed wordt ingesteld. Dit vereist enige kennis van zaken, maar u krijgt er een streamer voor terug die beter klinkt dan elke CD-speler.   Kortom, streaming audio is beter dan een CD-speler en hoeft geen duizenden euro’s te kosten. Met een volledig voor muziek weergave ingerichte computer speelt u op het allerhoogste niveau. Bij Triple M audio shop hebben we verschillende CD-spelers en muziek-streamers in de winkel staan als ook een door Pink Faun ontwikkelde computer speciaal ingericht voor streaming. Deze kan ook bij ons worden aangeschaft. Kom gerust eens langs om deze zelf te vergelijken, en je verder te laten inlichten over streaming-audio via de computer.   Met vriendelijke groet,   Jord Groen Triple M Audio Shop   Jord Groen, Triple M audio shop van Deventerstraat 10 3911KH Rhenen                 Volgende week ga ik het hebben over het rippen van CD’s. Hoe deze het beste te rippen en in welk formaat. DEEL 3... Formaten Formats   Goede geluidskwaliteit begint bij de bron. Als de bron slecht is, zal geen enkele versterker, luidspreker of kabel er een mooier signaal van kunnen maken. Het is dus goed te weten welke formaten er absoluut niet gebruikt mogen worden om muziek mee op te slaan en welke formaten juist wel geschikt zijn.   Muziek kan in verschillende formaten worden opgeslagen. Er bestaan meer dan dertig verschillende formaten, die zijn onder te verdelen in twee groepen: lossy en lossless. Enkele lossy-formaten zijn: MP3, OGG Vorbis, AAC en WMA, waarvan MP3 misschien wel het meest bekend is, hier ga ik dan ook wat dieper op in. Bij het comprimeren van PCM (CD-kwaliteit) naar MP3 worden geluiden die door het menselijk gehoor niet worden waargenomen weggelaten, ook worden geluiden die zowel op het linker- als rechterkanaal voorkomen één keer opgeslagen (joint-stereo genaamd). Een MP3 bestand kan dus nooit meer naar het origineel worden teruggezet, het kan alleen het origineel benaderen. Het zal duidelijk zijn dat deze lossy-formaten niet echt geschikt zijn om voor high-end muziek weergave te worden gebruikt. Het voordeel van de lossy-formaten is dat de bestanden heel klein zijn, zo kun je veel muziek opslaan op plekken waar beperkte opslag aanwezig is, zoals op mobiele muziek spelers, ook wel MP3-spelers genoemd. Waar zou die naam toch vandaan komen?   Wil je het uiterste uit streaming-audio halen dan moet je muziek opslaan in een lossless-formaat. Ook binnen de lossless-formaten zijn er verschillen. Zo is er lossless-compressed, bekende formaten zijn: FLAC, Monkey’s Audio (APE), Wavpack (WV) en Apple Lossless (m4a).   Naast lossless-compressed is er uiteraard ook lossless-uncompressed, bekende formaten daarvan zijn: WAVE (WAV) en AIFF. Het meest interessante formaat is lossless-uncompressed. Omdat te onderbouwen zal ik eerst kort uitleggen hoe lossless-compressed werkt. Ik gebruik hiervoor het formaat FLAC, omdat dat het meest gebruikt wordt.   FLAC is een lossless-compressed audio formaat. De bestanden zijn, volgens de ontwikkelaars, gemiddeld 47% kleiner dan de originele PCM bestanden die van een CD komen. De techniek hierachter is dat de bestanden niet worden gecomprimeerd zoals bij MP3, maar worden ingepakt zoals .zip bestanden. Als het FLAC-bestand wordt uitgepakt heb je weer de originele data, zonder kwaliteitsverlies. Het uitpakken van deze bestanden gebeurt real-time tijdens het afspelen en daar zit nou ook de achilleshiel van FLAC. De speler die op dat moment gebruikt wordt, computer of media-streamer, moet dus extra rekenkracht beschikbaar stellen voor het uitpakken. Zowel het uitpakken als de extra rekenkracht die gebruikt wordt, heeft een duidelijke (negatieve) invloed op de uiteindelijke kwaliteit die uit de luidsprekers komt.   Het absolute lossless-formaat is PCM, meestal opgeslagen als een WAVE (WAV) of AIFF bestand. PCM bestanden zijn gelijk aan de originele opnames en bevatten dan ook geen enkele compressie in welke vorm dan ook! WAVE is ontwikkeld door Microsoft en IBM, AIFF is door Apple computers ontwikkeld. Vrijwel alle software en streamers herkennen deze formaten. Uit onze luistersessies is gebleken dat WAVE elke keer als beste uit de bus komt. Zeker in J.River media center, maar ook in iTunes met PureMusic en Foobar2000.   Muziek die op internet wordt aangeboden heeft in de meeste gevallen een FLAC extensie. Aan te raden is dan ook deze eerst te converteren naar WAVE voordat het afgespeeld wordt. Ook adviseert Triple M audio shop om CD’s naar het WAVE-formaat te rippen. Volgende week ga ik daar dieper op in.   Met vriendelijke groet,   Jord Groen Triple M Audio Shop   Jord Groen, Triple M audio shop van Deventerstraat 10 3911KH Rhenen                 Wellicht mist u het formaat DSD (SACD) in dit artikel. Het DSD formaat verschilt zo van PCM dat ik dit apart ga behandelen. Deel 4: Deel 4 Rippen van CD’s   Een manier om muziek op de harde schijf te zetten is de bestaande CD collectie te rippen. Het goed rippen van CD’s is zo belangrijk voor de geluidskwaliteit dat ik daar een apart hoofdstuk aan besteed. Allereerst een klein beetje uitleg wat er precies gebeurt tijdens het rippen, er gebeuren namelijk twee handelingen die worden samengevoegd tot een. Tijdens het rippen worden eerst de audiogegevens van de CD door een CD/DVD-rom uitgelezen, dus niet afgespeeld! Het  voordeel van het uitlezen van CD’s ten opzichte van afspelen (CD-spelers), is dat de foutcorrectie niet real-time gebeurt, maar de software alle tijd heeft de CD bit-perfect uit te lezen.   Is de CD eenmaal uitgelezen dan moet de data worden geconverteerd, de tweede stap. Uit onze luistertests (Pink Faun PC met J.River media center icm een Pink Faun DAC) is gebleken dat er het beste naar WAVE-PCM kan worden geconverteerd, zie ook het artikel van vorige week: formaten. WAVE-PCM is zonder enige compressie, dus de beste geluidskwaliteit. Het uitlezen en coderen van de data zijn handelingen die volledig in het digitale domein gebeuren.   De software die wordt gebruikt om de CD te rippen is van erg veel invloed op de uiteindelijke kwaliteit. Bij Triple M audio shop hebben we verschillende pakketten getest (luisteren), te weten: Exact Audio Copy (EAC), dBpoweramp, iTunes, J.River mediacenter en Foobar2000. dBpoweramp is het pakket wat als beste uit onze luistertesten is gekomen. Zoals ik al eerder aangaf kunnen CD’s het beste naar WAVE-PCM worden geconverteerd. In dBpoweramp is ook de mogelijkheid toegevoegd om te rippen naar FLAC-uncompressed. Volgens de ontwikkelaars is dit vergelijkbaar met WAVE-PCM maar met het voordeel van betere metadata. Bij WAVE treden nog wel eens problemen op met de metadata als je je muziekbibliotheek overzet naar een andere schijf of player. Toch staat bij ons de absolute muziekkwaliteit voorop, en niet de metadata.   FLAC-uncompressed hebben wij dus uiteraard uitgebreid getest (Pink Faun PC met J.River media center icm Pink Faun DAC), tegenover WAVE-PCM.  De verschillen tussen beide formaten zijn klein. Toch is de conclusie, gebaseerd op blinde luistertests, dat WAVE-PCM beter klinkt dan FLAC-uncompressed. Dit komt waarschijnlijk door de codec die gebruikt wordt. Bij WAVE (file-extention) wordt de PCM (Pulse Code Modulation) codec gebruikt, terwijl FLAC (file-extention) wel is gebaseerd op PCM (CD) maar zijn eigen codec gebruikt: ook FLAC (Free Lossless Audio Codec) genaamd. Codec is een afkorting voor coderen/decoderen. In ieder geval J.River media center gaat beter om met de PCM-codec dan de FLAC-codec. Dat verklaart dan ook dat WAVE-PCM net wat beter klinkt dan FLAC.   Het accuraat rippen van CD’s kan een tijdrovend werk zijn, maar is van essentieel belang. Er bestaat de mogelijkheid om snel te kunnen rippen, de zogenaamde burst-mode. Bij burst-mode worden alle fout-correcties overgeslagen. Dit is wel heel snel maar absoluut geen accurate rip, de geluidskwaliteit is dan meestal ook niet beter dan de originele CD. Als de CD’s eenmaal geript zijn heb je het grote voordeel van perfecte uitgelezen data en afspelen zonder loopwerk, dus geen real-time foutcorrectie meer. Echter, de data blijft 16bit/44.1kHz. Het mooie van streaming-audio is dat er de mogelijkheid is om hoge resoluties af te kunnen spelen. Met deze zogenaamde hi-res muziek begint streamen pas echt interessant geworden. Volgende besteed ik wat meer aandacht aan deze hi-res muziek.   Deel 5: Streaming-audio deel 5   Hi-res Music   Streaming-audio is onlosmakend verbonden met hoge resolutie muziek, oftewel Hi-res music. Wat houdt dit nu precies in, deze Hi-res music?   Als een CD als muziekschijf wordt gebruikt volgens de door Philips en Sony vastgelegde standaard (Redbook), dan kan daar maximaal 74 minuten aan stereogeluid op met een frequentie van  44,1 kHz en een resolutie van 16 bit. Dit zogenaamde Redbook is vastgelegd in 1980, alweer ruim 30 jaar geleden! We mogen dus wel aannemen dat dit niet meer van deze tijd is. Studio’s werken al veel langer met hoge resoluties, maar down-samplen de opnames om ze op een CD te kunnen persen. Wil je het maximale uit je apparatuur/muziek halen, dan wil je hier liever niet aan denken. De vraag is dus weer: wat is Hi-res music? Is de standaard CD niet gewoon lage kwaliteit? En bijvoorbeeld 24bit/96kHz de normale kwaliteit.   Streaming-audio biedt dus de mogelijkheid om muziek met resoluties tot 32bit/192kHz af te spelen. Nu werken de meeste studio’s al met hogere resoluties. Naarmate de populariteit van streaming-audio toeneemt, komen deze opnames dan ook  steeds meer op de markt. Vanaf verschillende websites is deze zogenaamde Hi-res music te downloaden. Lees downloaden. Kopen op een CD kan niet. Deze beperkt zijn tot 16bit/44.1kHz.   In het CD tijdperk was er wel een alternatief wat muziek in een hogere resolutie ten gehore bracht: de super audio CD. De sacd (1999) is volgens een compleet andere manier opgenomen dan de standaard CD (redbook). Het formaat waar sacd op is gebaseerd is DSD (Direct Stream Digital), een standaard CD is gebaseerd op PCM (Pulse Code Modulation). DSD is een 1 bit audio-stream met een frequentie van 2.8224 MHz. Dit komt dus neer op 2822.4 kb/s. PCM (CD kwaliteit) daarentegen heeft een bitrate van 705.6 kb/s. Toch is de sacd nooit echt goed van de grond gekomen, de CD’s zijn vrij kostbaar en goede apparatuur om sacd af te spelen had ook z’n prijskaartje.   Ook in de wereld van streaming-audio duikt DSD steeds vaker op. Het streamen van DSD vereist wel software en een DAC die dit formaat aankan. Uiteraard zijn we bij Triple M audio shop uitgebreid aan het luisteren geslagen. We hebben getest met DSD64 en DSD128, tegenover de originele DXD24bit/352.8kHz bestanden. Het DSD formaat kan niet worden bewerkt, studio’s nemen daarom op in DXD (een PCM formaat) wat wel bewerkingen toelaat, waarna er weer heel gemakkelijk naar DSD kan worden geconverteerd.   PCM en DSD hebben beide zo hun eigenschappen en klinken beide erg goed. Toch blijft ook bij DSD en PCM een en ander sterk afhankelijk van de opname. Een winnaar willen we dan ook niet aanwijzen. De voorkeur voor DSD of PCM zal bepaald worden hoe iemand naar muziek luistert, naar welke muziek er wordt geluisterd, en wie er naar luistert. Helaas is ook is op dit moment is het aanbod van DSD nog steeds niet erg groot.   Om aan de behoefte te voldoen van mensen die naar zowel DSD en PCM willen luisteren, en omdat beide formaten gewoon erg goed klinken, zullen de  toekomstige DAC’s van Pink Faun en de Pink Faun streamer beide formaten af spelen. Bij Triple M audio shop kunt u nu al komen luisteren naar de beide formaten. Het schakelen tussen PCM en DSD is ook zeer eenvoudig in J.River media center, het afspeel programma wat is geïnstalleerd op de Pink Faun streamer, en gewoon te doen van de tablet of smartphone. Beide formaten zijn dus zonder problemen naast elkaar te gebruiken.   Hieronder een lijst van enkele websites waarvan Hi-res music is te downloaden:   HighResAudio http://www.highresaudio.com 2L- the Nordic Sound http://www.2l.no/ AIX Records http://aixrecords.com/ Blue Coast Records http://bluecoastrecords.com/ Bowers and Wilkins http://www.bowers-wilkins.com/Society_of_Sound/Society_of_Sound/Music Cantaloupe Music http://www.cantaloupemusic.com/ Chesky Records http://chesky.com/ Gimell Records http://www.gimell.com/ HDTracks https://www.hdtracks.com/ High Res Music http://hiresmusic.com/homepage.html High Definition Tape Transfers http://highdeftapetransfers.com/storefront.php High-res download test bench http://www.2l.no/hires/ Hyperion Records http://www.hyperion-records.co.uk/ Internet Archive http://www.archive.org/details/audio iTrax http://www.itrax.com/ LessLoss Audio http://www.lessloss.com/high-resolution-audiophile-recordings-c-68.html Linn Records http://www.linnrecords.com/index.aspx Qobuz http://www.qobuz.com/ Reference Recordings http://referencerecordings.com/ Rhino http://www.rhino.com/ www.triplemaudioshop.nl     Met vriendelijke groet,   Jord Groen Triple M Audio Shop   Jord Groen, Triple M audio shop van Deventerstraat 10 3911KH Rhenen                             Streamen met een computer (deel 6) Zoals ik al eerder berichtte, zijn wij van mening dat het streamen van audio en video het beste kan met een computer. Omdat de computer een belangrijk onderdeel van de keten is, ga ik er wat dieper op in. Hardware Bij het samenstellen van de hardware is het belangrijk om te weten wat deze moet doen. Zomaar de duurste componenten in een kasje stoppen is er niet bij. Een videokaart is niet nodig om muziek weer te geven, en een geluidskaart is ook overbodig omdat we met een externe DAC werken, wat altijd de voorkeur heeft om de hoogste kwaliteit te behalen.  Een must is dat de computer wordt opgebouwd zonder bewegende onderdelen, dus ook geen harddisk en geen ventilator. Mede door de doorontwikkeling van de huidige processoren, kunnen deze tegenwoordig volledig passief gekoeld worden. Grote voordeel hiervan is dat de computer 0dB geluid produceert. Er is zelfs geen CD-speler die hieraan kan tippen. Ook met de USB uitgang valt veel winst te behalen, met bijvoorbeeld een apart gevoede USB kaart. Nog mooier is de speciale I2S bridge van Pink Faun, een kaart die de hele USB slag omzeilt en de DAC direct met I2S aanstuurt. Software Een computer doet niks als er geen Operating System (OS) op is geïnstalleerd. Bij de Pink Faun audio PC hebben we gekozen voor Windows 8. Zelfs tussen de verschillende Operating Systems zit verschil in geluidskwaliteit, en Windows 8 is het OS wat het beste klinkt in combinatie met J.River media center. J.River media center is op dit moment het meest complete programma om muziek (en film, en foto’s) af te spelen. Ik schrijf op dit moment. Hier zit dus ook de kracht van streamen met een computer. Komen er in de toekomst updates of komt er betere software beschikbaar, dan kan je deze zelf heel eenvoudig installeren, zonder nieuwe hardware aan te hoeven schaffen. Een voorbeeld is het DSD formaat, wat de laatste maanden aan populariteit begint te winnen in de wereld van streaming audio. Veel van de huidige streamers kunnen dit formaat niet afspelen, je zal dus een nieuwe streamer moeten kopen. J.River is met een update gekomen, installatietijd minder dan 2 minuten, waarin een eenvoudige optie is toegevoegd om DSD af te spelen. Het zoeken naar DSD content kan beginnen. Voeding De voeding is in elk component dat voor muziekweergave wordt gebruikt een essentieel onderdeel. Dus ook in een audio PC. De meeste computers werken met geschakelde voedingen, die toch behoorlijk wat hoogfrequente  storingen veroorzaken. De Pink Faun audio PC wordt standaard geleverd met een ingebouwde lineaire voeding, wat de geluidsprestaties behoorlijk bevordert, niet alleen van de PC, maar ook van de rest van de set die op dezelfde stroom wordt aangesloten. Configuratie In een computer die alleen voor het streamen van muziek wordt gebruikt zijn een hoop processen en toepassingen die standaard op actief staan niet nodig. In de Pink Faun audio PC zijn een hoop van deze processen uitgeschakeld wat resulteert in een dynamischer geluidsbeeld en meer rust. Ook worden functies van het moederbord die overbodig zijn uitgeschakeld in het BIOS, met hetzelfde resultaat. Het leuke van een computer die op Windows 8 draait, is dat er een aantal softwareontwikkelaars zijn die mooie pakketten hebben ontwikkeld die de kwaliteit van het streamen van muziek ten goede komen. Als je jezelf verder wil verdiepen in streaming audio kan je hiermee naar hartenlust experimenteren om zo voor jou het optimale geluid te verkrijgen. Bediening Muziek-streamers worden geleverd met een afstandsbediening, en vaak met de mogelijkheid een app te downloaden waarmee deze is te bedienen. Groot gebruikersgemak dus. Gelukkig geld dit ook voor een audio PC. Natuurlijk is J.River media center te bedienen met een muis en toetsenbord, maar speciaal voor dit programma hebben de makers een app (IOS en Android) ontwikkeld waarmee de volledige bediening kan worden overgenomen. Alle opgeslagen muziek wordt getoond, op je tablet of smartphone, met albumillustraties. Of zoeken op artiest, album, genre, etc. en achtergrondinformatie van de uitvoerende artiest wordt automatisch online gezocht en getoond.  Tot slot Met een computer haal je een streamer in huis die naar je eigen wensen is te configureren en toekomstbestendig is. Muziek-streamers, met een configuratie door de fabrikant bepaald, zijn in een markt waarin de ontwikkelingen in een razend tempo gaan, al verouderd zodra je er de mee de winkel uitloopt. De fabrikant bepaald waarnaar je luistert en welke updates je krijgt. Nieuwe mogelijkheden worden verwerkt in nieuwe modellen, wil je hier gebruik van maken, zal je toch je portemonnee moeten trekken. Ik beweer niet dat updates voor een computer, die als streamer wordt gebruikt, allemaal gratis zijn, maar de kosten vallen in het niet vergeleken bij de aanschaf van een nieuwe streamer. De Pink Faun audio PC staat altijd demo klaar opgesteld in de luisterruimte van Triple M audio shop. Kom gerust langs om er eens naar te luisteren, neem eventueel je CD-speler en/of streamer meenemen voor vergelijk. U zult uw oren niet geloven!   www.triplemaudioshop.nl   Met vriendelijke groet,   Jord Groen Triple M Audio Shop   Jord Groen, Triple M audio shop van Deventerstraat 10 3911KH Rhenen                   DA CAPO  

  Laatste Nieuws       Xanadu Luisprekers  

Xanadu HRS100 Handgemaakt door ambachtelijk meubelmaker, gebogen panelen bestaan uit verschillende lagen. De voor, achter en bodemplaat bestaan uit dik mdf + een laag materiaal ter onderdrukking van resonanties. Binnenkast met 5 compartimenten. Mede ondersteund door high tech computersimulaties en metingen is de kast nagenoeg trillingsvrij over een grote bandbreedte en dat zelfs op zeer hoog afspeelvolume.

XANADU

  John Van Gent high end Audio kabels  

De Magic-Link "Reference" plus gaat nog een stapje verder dan de al hoog geprezen Magic-Link Reference. Alle kwaliteiten zijn uiteraard behouden van de huidige Reference serie alleen nu met verdere verbeteringen doorgevoerd. Dit nieuwe topmodel interlink heeft aanmerkelijk zwaardere FP-120 Furutech connectoren met Rhodium en een extra binnenmantel van puur katoen! Ook hier is het basis materiaal Zilver en Goud met een hoge borging op kwaliteit en homogeniteit van de gebruikte materialen.

De Magic-Link "Reference" plus gaat nog een stapje verder dan de al hoog geprezen Magic-Link Reference

  432 Evo Essence  

432 EVO Essence

  432 Evo Essence     432 Evo Essence     Polletje     Triple M  

Als klant krijgt u deskundig advies, scherpe prijzen en hoge inruil. Veel audio kunnen wij upgraden waardoor u in stappen uw set kunt opwaarderen. Tevens zeer snelle service bij reparatie.Wii zijn dealer van o.a. Pink Faun, Raysonic, Luxman, Grado, Usher, Eryk S, Music Hall, Avance, Hypirion, MHZS, Kebschull, Dion Audio, Febe Audio, Avid, Grado, Clearaudio.Tel 0317612358 adres van Deventerstraat 10 3911 KH Rhenen.

  XINDAK  

Er is op dit moment geen

importeur van xindak in Ned.

  Pure sound  

puresound.be

    Google + site search     Real Stereo1  

[White background]

 
pandora jewlrey
Baixe o aplicativo pandora
Pandora Braclet

Radio MNM: radiostation van de VRT

Donna heet nu Radio MNM

De naam van de nieuwe VRT-zender die Radio Donna zal vervangen is MNM. Volgens netmanager Greet Santy staat de naam MNM voor “muziek en meer”, maar ook voor “Mechelen en Milaan”, “mojito en meer mojito”, “Madonna en Milk Inc.” Vanaf 5 januari dus geen lekkere snoepjes meer wanneer ik google, maar een Donna-kloon. Let’s have a Big Time!

Logo van MNM

Radio MNM logoHet nieuwe logo van MNM bevat onder andere een ster. Hiermee verwijst men naar de muziek, de programma’s en de luisteraars. “Het zijn zij die bij MNM meer zullen schitteren dan op een andere zender”, aldus de VRT.

MNM frequenties

Via welke radiofrequenties kan ik naar de nieuwe radiozender luisteren? Op welke golflengte zit de zender in jouw provincie? Onderstaande tabel helpt je alvast op weg.

Radio MNM Online

Live online MNM luisteren kan je door de live stream te beluisteren bij de VRT internetradio.

Lees Interacties

Reacties

 1. Ze zijn er wel echt hoor, maar je moet een open geest hebben, en… zoeken hé.

  Beantwoorden
  • Bent u dat, David de Kabouter?

   Beantwoorden
 2. hallo,

  ik heb graag een radio waar men muziek speelt. ik krijg het op mijn heupen van dat getetter. Wij werken in de horeca en deze radio past hier niet. beseffen jullie niet dat een radiozender in de eerste plaats muziek moet spelen en minder ertussen praten je word er zot van .

  groeten
  bart

  Beantwoorden
  • zageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

   Beantwoorden
 3. Donna was vele beter!!
  wij missen donna

  Beantwoorden
 4. Donna roelt !!! x

  Beantwoorden
 5. Beste,
  graag zou ik mijn nummers eens willen voorstellen bij jullie radio
  Het zijn 2 eigen nummers in ’t nederlands gezongen.
  je kunt ze beluisteren op wwww.myspace.com/xiana64
  contact gsm 0498/286 985

  Beantwoorden
 6. MNM zuigt, en Radio Bomma was al even grote $#*! met altijd diezelfde liedjes, te lange reclameblokken en irritante presentatoren die aan de paddo’s zitten.

  Beantwoorden
 7. wat moet je doen om de kaartjes van madona te winnen ik zou graag met en vriend er naar toe gaan ????

  Beantwoorden
 8. hey,ik ben elizabeth,ik ben 12 jaar en ik heb vandaag vrijaf en ik ben al de hele tijd aan het luisteren naar jullie en ik zou het echt wel zien zitten om naar het concert van madona te gaan! xxx

  Beantwoorden
 9. Wel, hier zullen we een ‘open mind’ hébben dan, want wij zetten em altijd op MNM … doe zo verder, goe bezig daar!

  Beantwoorden
 10. hallo
  heb gisteren rond 20H10 iets fantastisch gehoord
  van jonatan?????
  wat was het?????
  met beste groeten

  Beantwoorden
 11. hallo, mijn vriend en ik zijn al 2jaar een koppel ik ben 1,55m en hij is 1,80m dus hoe groot je bent zou niets mogen te maken hebben met jullie relatie!! Laat je niet doen door die jongen! JIJ BENT KLEIN EN DAN!! IK OOK niet van aantrekken!!

  Beantwoorden
 12. HAllo MNM…Het spijt me maar jullie zullen nog heel wat moeten oefenen om Donna te kunnen vervangen..
  Begin misschien al eerst om Die Peter en zijn madam er af te gooien.
  Ik vertrek elke morgen om 7 u naar het werk,ik doe er 20min over om er te geraken…ik hoor 2 liedjes.
  Voor de rest een verschrikkelijk chaotisch geklets,2 ADHD-ers die constant lachem om hun flauwe grappen,elke dag komt die tuttebel hare smart wel in het gesprek en we weten nu ondertussen wel al dat ze van borsten houdt!!!!!
  Om dan nog maar te zwijgen over die verschrikkelijke lach..die gaat door merg en been!!!!
  Mensen die zo vroeg uit bed zijn,willen onderweg naar het werk wel iets anders dan dit kinderlijk gedoe!!!
  Geef mij dan david van Donna maar hoor,daar werd je tenminste goedgezint wakker van.
  Van deze 2 heb je meer zin om terug te draaien en terug in je bed te kruipen.
  Als ge ze dan toch echt wil houden,geef ze dan alletwee een RELATINNEKE!!!!
  Mij kan je schrappen als luisteraar,er zijn nog vele andere en betere radiostations.

  Beantwoorden
 13. Wat is de naam van de groep of de zinger om 18.30 vaandag (11/02) in de radio MnM

  Beantwoorden
 14. Hallo,

  Ik werk bij het bedrijf Media Archive te Nederland, de uitgeverij van de gids Facts on Acts.

  Graag zouden wij jullie een gids toesturen om ons in voor te stellen naar jullie toe, maar daar hebben we jullie postadres gegevens voor nodig.

  We zouden het fijn vinden deze via jullie te ontvangen.

  Alvast bedankt

  Beantwoorden
  • Beste Bianca,

   U mag mij altijd een PDF van de gids opsturen.

   Hartelijke groeten,
   Stijn

   Beantwoorden
   • Beste Stijn,

    We hebben uw mail goed ontvangen, we hebben de gids echter niet in pdf bestand.

    Is het mogelijk een adres te bekomen van MNM zodoende wij u de gids Facts on Acts per post gratis kunnen bezorgen.

    Alvast bedankt

    MVG Bianca Sleijpen

    Beantwoorden
 15. Beste MNM vrieden ,

  Graag had ik van jullie eens wat meer info gehad over een reclame boodschap voor een Firma en hoeveel dit kost natuurlijk ?
  Vriendelijke groeten

  Maggy

  Beantwoorden
  • Wat is je boodschap ?

   Beantwoorden
   • Mata ahoo Hima de
    Domo Arigato, Mr. Roboto
    Himitsu wo Shiri tai

    Beantwoorden
 16. hey zouden jullie het nummer van nunca feat pat crimpson ( house of doom ) willen afdraaien op radio mnm
  groetjes

  Beantwoorden
 17. aub mag radio donna niet terug komen wand mnm geen klote waard

  Beantwoorden
 18. a.u.b. willen jullie vragen ofda de mensen allemaal ( op de cock late night ) dat ze met tinotjuh10 bevriend wille worden op netlog!! en nog velle groetjes tino!

  Beantwoorden
 19. a.u.b. willen jullie vragen ofda de mensen allemaal ( op de cock late night ) dat ze met tinotjuh10 bevriend wille worden op netlog!! a.u.b.liefst deze week nog en nog velle groetjes!!

  Beantwoorden
 20. iedere morgen staat in de auto uw programma ingetuned
  de commentaar, de lichte humor en die lach maken het.
  Proficiat, this is entertainment!!!
  En voor zij die alleen maar muziek willen horen, …zet een cd op!

  Beantwoorden
 21. ik vind mnm gewoon weg kei goe er word veel gelachen en de muziek is goe .mag nog blijven en voor degeen die het niet goed vinden zet dan een ander radio zender op er zegd tog niemand dat je naar mnm moet luisteren.

  Beantwoorden
 22. Haha. Al die reacties! :)

  Beantwoorden
  • Toevallig geen zin in een auditie op de radio, neen? ;-)

   Beantwoorden
 23. goedemorgen , we ergeren ons mateloos aan de zeer flauwe zever van die hans otten , mnm staat dus af , we zappen naar studio brussel , manman , zo gaan jullie massas luisteraars verliezen , want al van veeel mensen gehoord dat ze zijn overgeschakelt andere zender , die denkt dat em plezant is
  gert

  Beantwoorden
 24. Op welke golflengte moet ik afstemmen via kabel om MNM te ontvangen in Deinze ( Oost Vlaanderen )

  Beantwoorden
  • Beste Jean Paul. Aangezien Deinze in Oost-Vlaanderen ligt, lijkt het me aangewezen om je radio in te stellen op de frequentie voor die provincie, namelijk 101.5 FM. Veel succes!

   Beantwoorden
 25. Willen jullie wel eens ophouden met jullie reklamespot waarin te horen is ‘koop nooit geen auto meer’ !!! Weten jullie wel hoeveel mensen uit de autoindustrie al hun werk kwijt zijn ? Bende boeren met jullie prutsradio !!!

  Beantwoorden
  • Helemaal mee eens, Frans. Blijven gaan met die banaan! Ecologische auto’s ftw!

   Beantwoorden
 26. Is het mogelijk om de mix, die gedraait werdt in de uitzending van zaterdag 18 april tussen 22.00 uur en 23.00 uur op dvd te krijgen of te downloaden. Met vriendelijke groeten
  Marcel van Hout

  Beantwoorden
 27. Haaaauj ; ik zoek een liedje , datk heel mooi vind , maar ik weet de titel niét ; het was gistere, ôp MNM rond 21, ;
  Het zOu fijn zijn , de titel te kunne krijgen
  Mrc. Btw vind MNM Beter..x Thaïsa

  Beantwoorden
 28. Hallo MNM,
  Ik ben hopeloos op zoek naar een ticket voor de testmatch morgen.Mijn vader is al bijna 50 jaar supporter van Standard en is nu door een ongelukkige situatie niet in het bezit gekomen van een kaartje.Ik zou alles willen doen om hem die ongelooflijke gebeurtenis te laten meemaken,want naast zijn gezin-waarvoor hij er altijd is-is Standard zijn passie in zijn leven,hij staat er mee op gaat er mee slapen en ik ben er van overtuigd dat hij er ’s nachts nog van droomt ook.Alstublieft kunnen jullie mij hierbij helpen???
  Alvast heel veel dank voor al die aangename momenten radio!!!Doe zo verder!!!!

  Beantwoorden
 29. KBC Bank & Verzekering,

  Onze KBC regio Noord-Limburg organiseert op ’t einde een cliëntenmanifestatie. Een datum ligt nog niet vast. Kun je in ’t overuitzicht van een eventuele boeking meedelen welke de kostprijs is van een avondoptreden ? (ifv kostprijsberekening)

  met dank en vriendelijke groet,

  Etienne Luyckfasseel.

  Beantwoorden
 30. 1 ticket te koop voor U2 in Amsterdam op woensdag !

  Beantwoorden
 31. Beste,
  We organiseren een tweede editie van Miss Unique en kunnen uw steun goed gebruiken. Omdat we een beginnende verkiezing zijn , hebben we maar een beperkt budget. Zou u met ons willen samenwerken? Is het mogelijk om ergens een kleine vermelding te doen over Miss Unique 2010? U zou ons hiermee een groot plezier doen. In ruil kan ik u 10 vrijkaarten bezorgen die u aan de luisteraars mag schenken. Ik kan ook uw logo op website , affiches en flyers plaatsen. Hieronder volgt een kleine uitleg over het gebeuren. Hopend op een positief antwoord, dank ik u bij voorbaat.

  Fastré Carine
  Trumanlaan 27
  3700 Tongeren
  0499/139305

  Miss Unique 2010

  Niet zomaar een miss… Miss Unique is een nationale missverkiezing waarbij niet enkel het uiterlijk een rol speelt. Schoonheid is natuurlijk een criterium maar het belangrijkste is dat onze miss in kwestie; spontaan, communicatief, vriendelijk en uniek is. Een deelname aan Miss Unique is zeker geen vleeskeuring maar laat de kandidaten kennis maken met verschillende aspecten in het leven. Als jij hun overtuigd van jouw unieke kwaliteiten, krijg jij het felbegeerde kroontje. Na het denderende succes van vorig jaar kunnen we u met trots melden dat we doorgaan met een 2de editie van Miss Unique. Anne Snoecks uit Bocholt, werd tot eerste Miss Unique gekroond te Tongeren.

  Préselectie: zaterdag 14 november 2009 in zaal Volksontwikkeling, Tongeren. De inschrijvingen voor de 2de editie zijn van start gegaan!

  Schrijf je nu in op http://www.missunique.be en misschien word jij de opvolgster van Anne. Inschrijvingen tot 31 augustus 2009.

  Uit alle inschrijvingen worden 40 kandidaten en 4 reservekandidaten geselecteerd voor de préselectie.

  Dit gebeurt tijdens een eerste selectie die zal doorgaan op 06 september 2009 in Sportoase Eburons Dome, Tongeren. Meer uitleg: http://www.missunique.be

  Beantwoorden
 32. welke liedjes werden er op MNN radio gedraaid op maandag 10 08-09 tussen 11.00 en 11.20 er zit een heel leuk nummer tussen maar kan hem nergens vinden. (let your feelings show of zoiets)

  Beantwoorden
 33. geachte ik zou graag inlichtingen hebben voor een reclamespot.voor mijn cafe bacco gelegen halle zoersel.gsm 0477/494194 vriendelijke groeten

  Beantwoorden
 34. Wat is er aan de hand bij jullie het is woensdag namiddag en er komt niets anders dan sex sex sex uit die radio. Komen jullie thuis tekort of zo. Je zou beter maken als je een feestje heeft in maldegem dat je drank genoeg meebrengt

  Beantwoorden
 35. Beste,
  Moeder Pink is bezig met de PR van haar zoon op punt te stellen en heeft een vraagje voor jullie? Is het intervieuw (live) dat mijn zoon had met Sophie Van Mol op datum van 12-13-14 ? Augustus 2009 nog te traceren ? Dit om de Groep Tattoo Pink op Facebook kwa pers een overzcht te geven. Moest dit kunnen zou wel heel fijn zijn! Zo ja hoe raken we hier aan?

  Alvast bedankt.
  Met vriendelijke groeten,
  Moeder Pink (Beatrice Vanherle)

  Ps.Het spijtige is niemand van ons heeft het kunnen horen,de Pink zelf ook niet:(

  Beantwoorden
 36. Bericht aan al degenen die de radio zo afbreken? Zelf ben ik 12 jr DJ geweest, zet jullie zelf eens achter de microfoon en we zullen es luisteren wat jullie ervan bakken. ’t Is makkellijk om negatieve kritiek te geven….wel neem contact op met een lokale radio om te beginnen, maak een demo en ga eens ON AIR!! Eens zien welk gekweel er dan zal uitkomen, het is heus niet altijd zo evident!

  Beantwoorden
 37. Hallo,

  Ik woon in Noord-Brabant (NL) zou iemand me de frequentie daarvoor kunnen geven?

  Beantwoorden
  • Afhankelijk van hoe ver je van de grens woont zou ik de frequenties van de provincie Antwerpen (89.0) eens proberen. Moest je dichter bij Limburg of Oost-Vlaanderen wonen, probeer dan respectievelijk 102.0 of 101.5.

   Beantwoorden
 38. Ik erger mij aan dat gegil in jullie reclamestunt. Is dat de manier van reclame om meer luisteraars te lokken, Zielig!!!

  Beantwoorden
 39. Hallo,

  Wel, ik vind het spijtig hier zoveel kritiek te zien over deze zender, want ik luister heel erg graag naar MNM. Deze staat elke morgend als ik naar het werk rij op! Ik ben altijd goeg gemuts als ik uit mijn auto staat. Muziek moet er voor mij niet zijn, dat mag wel. Maar Studio Brussel en al wat daarbij hoort kan niet tippen aan deze zender! MNM is een hele goede radio zender en geeft goede shows. Peter en Eva doen hun best. Chapaeau, zou ik zeggen!

  Groetjes Jessica

  Beantwoorden
 40. child in time
  dat was hem helemaal,ja fourt de beste passage moest beginnen waar jij stopte.
  mvg

  Beantwoorden
  • Hey Jef. Speciaal voor u is hier een extra lange versie van 9 minuten en 38 seconden. Geniet nog van Deep Purple! :)

   Beantwoorden
 41. Beste,

  Mijn dochter Mel-D heeft een CD uitgebracht, gemaakt door Tiffany Veys en heet “Over”. Het gaat over het sterk overeind blijven na een liefdesbreuk. Je kan hem volledig op haar site horen. Indien het jullie interesseert, zal ik jullie de CD opsturen. Vergeet mij dan niet jullie postadres door te mailen.

  Mvg
  mama van Mel-D

  Beantwoorden
  • Hallo Mama-D. Bedankt voor de informatie. Na zonet de website van je dochter te hebben bezocht toch even deze vraag: speelt Melissa zelf ook gitaar, of is dat met begeleiding?

   Beantwoorden
   • nee, het is met begeleiding

    mvg

    Beantwoorden
 42. Geachte heer mevrouw,

  Tristar is Ingrid en Marleen De Smedt en Benny Bulté

  Ingrid maakte furore met Indiana in 1999-2000 ze scoorden een hit met “sauvages et rebelles” (lead and backing vocals)
  Marleen is Ingrids zus en zong hier en daar all backings in lokale bandjes. (lead and backing vocals)
  Ze zijn afkomstig uit Asse
  Benny is al 30 jaar inwoner van “Likert” en speelde bij o.a. William Souffriau en de Axelse heavy metal band AXEL. (Guitar en al de rest ook)
  In 1986 bracht Axel een nummer uit op een compilatie EP ” Metal Power V”. het nummer heet “sweet burning angel. Axel toerde veel in Nederland en Vlaanderen.

  Tristar heeft idd de halve finale gewonnen van volgende wedstrijd “zicmeup”, en staat in de finale op 19/06/11 te Parijs in het bekende Trianon Théatre op Montmartre.

  Dit is een internetwedstrijd voor groepen, componisten, jonge talenten (niet meerderjarigen) en uitvoerders.
  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Frankrijk, Zwitserland, Quebec, Luxenburg en Belgie.

  Kandidaten van over de ganse wereld mogen zich inschrijven. Toen we eraan begonnen waren we met meer dan 20.000 kandidaten.

  Via de internetsite (zie link) kunnen mensen stemmen en dit om in de kwart finale te raken, aangezien deze site in het Frans is hebben we uit Vlaanderen weinig steun kunnen krijgen, let op dit is geen verwijt, de meeste mensen begrepen gewoon niet hoe ze voor ons konden stemmen, ze kenden de wedstrijd niet noch de omvang, en het is toch nogal omslachtig gezien je eerst een gratis account moet maken alvorens stemrecht te verkrijgen.

  De meeste stemmen komen dus wel degelijk van mensen die gewoon onze muziek goedvinden.

  Deze internetstemmen tellen mee voor 50 %,
  de jury stemt voor 25% bij de de liveperformance (vanaf de kwart finale)
  en dan zijn er de vakmensen uit de muziekwereld voor 25 %.(vanaf de kwart finale)

  Momenteel zijn er nog 32 kandidaten over waarvan 2 Belgische, TRISTAR, en een groep uit Wallonie, waar deze wedstrijd wel goed wordt opgevolgd.

  Tristar werd ondermeer ook al uitgenodigd op de Franstalige web radio “ramdammusique”

  Dit een mondiaal gebeuren en toch zijn er nog veel mensen hiervan niet op de hoogte en is Vlaanderen absoluut nog niet mee.

  Tristar hoopt dan ook met deze een poort te openen voor andere Vlaamse bands.

  Zaterdag ll. werd Tristar al uitgenodigd door MENT TV, deze reportage wordt begin juli uitgezonden.

  Onze songs vind je op de link hieronder alsook enkele fotos. en als je wil mag je voor ons ook stemmen ;)))
  +1 stem is gratis en je kan slechts 1 stem per IP adres per dag uitbrengen. Er staan ook sterretjes naast elke song, + 5* brengt je song omhoog +1* en je song zakt in waarde. Dit laatste geldt enkel voor het algemene klassement en niet voor de wedstrijd.

  Sms-en = 20 punten of overschrijven kan ook, 100 punten.

  Uit alle Belgische inzendingen staat Tristar momenteel op nr 1.

  In het generale klassement (mondial) staan we als 1 ste Belgische band op de 18de plaats uit ongeveer 17000 inzendingen.

  In het mondiale klassement per genre, pop/rock, in ons geval, staan we ook als 1ste Belgische band op de 9 de plaats.

  In het Belgisch klassement staan we op nr 1

  Alvast een grote dank voor je interesse, aarzel niet mij te contacteren indien er nog vragen zijn.

  mvg

  Namens TRISTAR
  Benny Bulté
  Vijfhoekstraat 74 – 1770 Liedekerke.
  0499/17 18 85

  http://www.zicmeup.com/groupe/tristar/

  Beantwoorden
 43. Kan ik ook naar mnm luisteren via distributie kabel? Provincie Antwerpen 89.0 da weet ik ma da is via de ether

  Beantwoorden
 44. beste mnm ers

  schitterend dat de braziliaanse dansnummers eindelijk intreden in europa
  ik ga 16 jaar naar brazilie voor projecten in de krottewijken en vuilnisbelt mensen te helpen
  WE SLUITEN VOLGEND JAAR DE VZW AF EN IK ZOU GRAAG WILLEN EINDIGEN MET GUSTAVO LIMA NAAR HIER TE KRIJGEN EN EEN CONCERT TE ORGANIZREN
  ZUIDERS

  MISSCHIEN EEN HINTJE AAN MNM OM HIERAAN MEE TE HELPEN
  IK GA OP 16 APRIL OPZOEK NAAR INFO IN BRAZILIE

  GROETJES PATRIK

  Beantwoorden
  • Maar allé nu Patrik, moet dat echt allemaal in hoofdletters?

   Beantwoorden
 45. Hallo,de beste zender van de wereld !!Over 2 jaar 45 dagen in coma,daarna op gang 300,daar ook “MNM”Tof he,ik ken dat al heel lang(vroeger nog radio “DONNA”)Op mijn app.(6 kamers en 5 kamers met radio “MNM”.
  Voor mij 1 probleem:ik heb geen stickers.Sorry voor geschrift(ik 66% inval.)Brusselmans Chris,centrumstraat 16/9280 Lebbeke.Thank You !!!

  Beantwoorden
  • Helaas heb ik ook geen stickers Chris.

   Beantwoorden
 46. Hallo iedereen,

  Mijn dochter Mel-D haar nieuwe CD zal binnenkort opgenomen worden in de studio van haar vocal coach Tiffany Veys.

  Haar nieuwe liedje ‘I’m through heartaches”, kunnen jullie life zien op een evenement georganiseerd door haar zangcoach.

  Youtube.be Mel-D I’m through heartaches.

  mvg
  Mama van Mel-D

  Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Aldi internetradio: bezint eer je begint

Auteur: René Paulus, dinsdag 29 december 2009
:ZOLID Internetradio voorkant

:ZOLID Internetradio voorkant

Tegenwoordig zet zowat elke radiozender die zichzelf respecteert zijn signaal ook op het Internet. Die kan je beluisteren met deze internetradio van Aldi. Toch even opletten voor je hem koopt…

Is dit een DAB Radio?
Aldi heeft vroeger ooit DAB radio’s verkocht (DAB = Digital Audio Broadcasting). Maar om elk misverstand te vermijden stellen we heel duidelijk: deze Internet Radio heeft niets met DAB te maken. Net als FM wordt DAB via een zendmast de ether ingestuurd en is dan ook binnen het zendbereik met het gewone staafantennetje op je radio te ontvangen. Daarom kan je zowel bij FM als DAB enkel een beperkt aantal regionale zenders ontvangen.

Wat is dan een Internet Radio?
Tegenwoordig zet zowat elke radiozender die zichzelf respecteert zijn signaal ook op het Internet. Zoals je wel zult weten is het Internet niet bepaald regionaal, dus als de Aldi-reclame meer dan 10.000 radiostations van overal ter wereld belooft, zal dat wel waar zijn.
Een Internet Radio heeft, net als je computer, een eigen IP adres voor de verbinding met het Internet. De radio surft dan automatisch naar een vooraf ingestelde Radio Portal website – in dit geval is dat Frontier Silicon – die dan op zijn beurt deze duizenden zenders aanbiedt. Maar je hebt dus ofwel een Internet abonnement nodig dat het aansluiten van meer dan één computer toelaat, ofwel dien je een router te gebruiken.

Pagina's: 1 2 3 4 5

Meer over: Internetradio